Sogndal Helsekost As
Juridisk navn:  Sogndal Helsekost As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95800499
Postboks 43 Hovevegen 6-8 Fax:
6851 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 999556833
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kaupanger Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.73%
Resultat  
  
-58.2%
Egenkapital  
  
74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.991.000 1.938.000 1.941.000 1.679.000 1.971.000
Resultat: 51.000 122.000 33.000 -112.000 -269.000
Egenkapital: 87.000 50.000 -71.000 -105.000 8.000
Regnskap for  Sogndal Helsekost As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.991.000 1.938.000 1.941.000 1.679.000 1.971.000
Driftskostnader -1.878.000 -1.744.000 -1.828.000 -1.711.000 -2.171.000
Driftsresultat 112.000 194.000 113.000 -31.000 -200.000
Finansinntekter 21.000 0 17.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -72.000 -97.000 -81.000 -69.000
Finans -61.000 -72.000 -80.000 -81.000 -69.000
Resultat før skatt 51.000 122.000 33.000 -112.000 -269.000
Skattekostnad -7.000 0 0 0 1.000
Årsresultat 44.000 122.000 33.000 -112.000 -268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 35.000 126.000 217.000 308.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 890.000 685.000 602.000 628.000
Sum eiendeler 1.046.000 925.000 811.000 819.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 20.000 -101.000 -135.000 -22.000
Sum egenkapital 87.000 50.000 -71.000 -105.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 248.000 310.000 368.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 627.000 572.000 555.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 925.000 811.000 818.000 936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.991.000 1.938.000 1.941.000 1.679.000 1.971.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.991.000 1.938.000 1.941.000 1.679.000 1.971.000
Varekostnad -1.166.000 -1.052.000 -1.009.000 -1.024.000 -1.205.000
Lønninger -33.000 -110.000 -81.000 -154.000 -462.000
Avskrivning -20.000 -91.000 -91.000 -91.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -659.000 -491.000 -647.000 -442.000 -416.000
Driftskostnader -1.878.000 -1.744.000 -1.828.000 -1.711.000 -2.171.000
Driftsresultat 112.000 194.000 113.000 -31.000 -200.000
Finansinntekter 21.000 0 17.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -72.000 -97.000 -81.000 -69.000
Finans -61.000 -72.000 -80.000 -81.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 122.000 33.000 -112.000 -268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Sum Immatrielle midler 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 20.000 108.000 196.000 284.000
Sum varige driftsmidler 3.000 20.000 108.000 196.000 284.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 35.000 126.000 217.000 308.000
Varebeholdning 266.000 211.000 124.000 301.000 326.000
Kundefordringer 2.000 59.000 110.000 37.000 25.000
Andre fordringer 705.000 585.000 362.000 217.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.000 35.000 89.000 47.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 890.000 685.000 602.000 628.000
Sum eiendeler 1.046.000 925.000 811.000 819.000 936.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 20.000 -101.000 -135.000 -22.000
Sum egenkapital 87.000 50.000 -71.000 -105.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 332.000 304.000 319.000 303.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 248.000 310.000 368.000 421.000
Leverandørgjeld 71.000 90.000 76.000 129.000 56.000
Betalbar skatt 14.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 33.000 79.000 32.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 349.000 200.000 99.000 92.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 778.000 627.000 572.000 555.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 1.046.000 925.000 811.000 818.000 936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 263.000 113.000 47.000 121.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 0.6 0.6
Soliditet 8.3 5.4 -8.8 -12.8 0.9
Resultatgrad 5.6 1 5.8 -1.8 -10.1
Rentedekningsgrad 1.4 2.7 1.2 -0.4 -2.9
Gjeldsgrad 1 17.5 -12.4 -8.8 116.0
Total kapitalrentabilitet 12.7 2 1 -3.8 -21.4
Signatur
04.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex