Sogndal Hotell AS
Juridisk navn:  Sogndal Hotell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57627700
Postboks 113 Gravensteinsgata 5 Fax: 57627740
6851 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 977353521
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.11%
Resultat  
  
-4.48%
Egenkapital  
  
-6.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.843.000 10.831.000 9.840.000 8.980.000 8.847.000
Resultat: 5.503.000 5.761.000 4.580.000 3.030.000 46.513.000
Egenkapital: 3.374.000 3.626.000 3.559.000 15.076.000 12.960.000
Regnskap for  Sogndal Hotell AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.843.000 10.831.000 9.840.000 8.980.000 8.847.000
Driftskostnader -3.973.000 -3.966.000 -4.256.000 -3.978.000 -3.989.000
Driftsresultat 6.870.000 6.865.000 5.584.000 5.002.000 4.857.000
Finansinntekter 748.000 1.128.000 1.510.000 72.000 49.383.000
Finanskostnader -2.115.000 -2.232.000 -2.515.000 -2.044.000 -7.728.000
Finans -1.367.000 -1.104.000 -1.005.000 -1.972.000 41.655.000
Resultat før skatt 5.503.000 5.761.000 4.580.000 3.030.000 46.513.000
Skattekostnad -1.187.000 -1.337.000 -1.097.000 -710.000 -685.000
Årsresultat 4.316.000 4.423.000 3.483.000 2.320.000 45.828.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.277.000 66.116.000 59.070.000 62.552.000 65.605.000
Sum omløpsmidler 49.021.000 23.081.000 38.341.000 33.945.000 27.928.000
Sum eiendeler 232.298.000 89.197.000 97.411.000 96.497.000 93.533.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.426.000 1.359.000 12.876.000 10.760.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.626.000 3.559.000 15.076.000 12.960.000
Sum langsiktig gjeld 197.320.000 62.787.000 63.708.000 68.587.000 73.436.000
Sum kortsiktig gjeld 31.605.000 22.784.000 30.143.000 12.835.000 7.138.000
Sum gjeld og egenkapital 232.299.000 89.197.000 97.410.000 96.498.000 93.534.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 10.843.000 10.831.000 9.840.000 8.980.000 8.847.000
Driftsinntekter 10.843.000 10.831.000 9.840.000 8.980.000 8.847.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.261.000 -3.275.000 -3.413.000 -3.287.000 -3.405.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -712.000 -691.000 -843.000 -691.000 -584.000
Driftskostnader -3.973.000 -3.966.000 -4.256.000 -3.978.000 -3.989.000
Driftsresultat 6.870.000 6.865.000 5.584.000 5.002.000 4.857.000
Finansinntekter 748.000 1.128.000 1.510.000 72.000 49.383.000
Finanskostnader -2.115.000 -2.232.000 -2.515.000 -2.044.000 -7.728.000
Finans -1.367.000 -1.104.000 -1.005.000 -1.972.000 41.655.000
Konsernbidrag 0 -67.000 0 -2.116.000 -2.505.000
Utbytte -3.000.000 -4.000.000 -11.888.000 0 0
Årsresultat 4.316.000 4.423.000 3.483.000 2.320.000 45.828.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 50.360.000 53.561.000 57.762.000 61.090.000 64.291.000
Maskiner anlegg 131.633.000 11.345.000 172.000 257.000 343.000
Driftsløsøre 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum varige driftsmidler 182.045.000 64.958.000 57.986.000 61.399.000 64.685.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.232.000 1.158.000 1.084.000 1.154.000 920.000
Sum anleggsmidler 183.277.000 66.116.000 59.070.000 62.552.000 65.605.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.347.000 3.400.000 2.970.000 10.000 12.000
Andre fordringer 6.305.000 804.000 39.000 53.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.345.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 49.021.000 23.081.000 38.341.000 33.945.000 27.928.000
Sum eiendeler 232.298.000 89.197.000 97.411.000 96.497.000 93.533.000
Sum opptjent egenkapital 1.174.000 1.426.000 1.359.000 12.876.000 10.760.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.626.000 3.559.000 15.076.000 12.960.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.745.000 1.027.000 1.167.000 1.347.000 1.497.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.758.000 1.893.000 2.141.000 6.532.000
Sum langsiktig gjeld 197.320.000 62.787.000 63.708.000 68.587.000 73.436.000
Leverandørgjeld 17.235.000 6.236.000 71.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 0 1.387.000 238.000 776.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 601.000 403.000 345.000
Utbytte -3.000.000 -4.000.000 -11.888.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.369.000 12.403.000 27.340.000 9.511.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 31.605.000 22.784.000 30.143.000 12.835.000 7.138.000
Sum gjeld og egenkapital 232.299.000 89.197.000 97.410.000 96.498.000 93.534.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.416.000 297.000 8.198.000 21.110.000 20.790.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.3 2.6 3.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1 1.3 2.7 4.0
Soliditet 1.5 4.1 3.7 15.6 13.9
Resultatgrad 63.4 63.4 56.7 55.7 54.9
Rentedekningsgrad 3.2 3.1 2.2 2.5 7.0
Gjeldsgrad 67.8 23.6 26.4 5.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 3.3 9 7.3 5.3 58.0
Signatur
25.05.2016
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex