Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogndal Idrettslag
Juridisk navn:  Sogndal Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91780737
Postboks 164 Sognahallen Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 983981178
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1926
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.57%
Resultat  
  
71.7%
Egenkapital  
  
20.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.040.000 2.993.000 2.739.000 1.879.000 2.090.000
Resultat: 534.000 311.000 506.000 103.000 186.000
Egenkapital: 3.162.000 2.628.000 2.318.000 1.811.000 1.708.000
Regnskap for  Sogndal Idrettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.040.000 2.993.000 2.739.000 1.879.000 2.090.000
Driftskostnader -2.514.000 -2.697.000 -2.243.000 -1.793.000 -1.914.000
Driftsresultat 526.000 296.000 497.000 86.000 176.000
Finansinntekter 9.000 15.000 10.000 17.000 10.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 7.000 15.000 10.000 17.000 10.000
Resultat før skatt 534.000 311.000 506.000 103.000 186.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 311.000 506.000 103.000 186.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 382.000 253.000 253.000 253.000 253.000
Sum omløpsmidler 3.809.000 3.653.000 2.842.000 2.090.000 2.053.000
Sum eiendeler 4.191.000 3.906.000 3.095.000 2.343.000 2.306.000
Sum opptjent egenkapital 3.162.000 2.628.000 2.318.000 1.811.000 1.708.000
Sum egenkapital 3.162.000 2.628.000 2.318.000 1.811.000 1.708.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.278.000 777.000 532.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 4.191.000 3.906.000 3.095.000 2.343.000 2.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.440.000 2.977.000 2.716.000 1.857.000 2.048.000
Andre inntekter 601.000 16.000 23.000 22.000 42.000
Driftsinntekter 3.040.000 2.993.000 2.739.000 1.879.000 2.090.000
Varekostnad 0 -307.000 -176.000 -214.000 -194.000
Lønninger -363.000 -603.000 -630.000 -461.000 -529.000
Avskrivning 0 -614.000 -761.000 -474.000 -630.000
Nedskrivning 0 -116.000 -155.000 -91.000 -97.000
Andre driftskostnader -2.151.000 -1.057.000 -521.000 -553.000 -464.000
Driftskostnader -2.514.000 -2.697.000 -2.243.000 -1.793.000 -1.914.000
Driftsresultat 526.000 296.000 497.000 86.000 176.000
Finansinntekter 9.000 15.000 10.000 17.000 10.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 7.000 15.000 10.000 17.000 10.000
Konsernbidrag 0 -311.000 -506.000 -103.000 -186.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 534.000 311.000 506.000 103.000 186.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 382.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 382.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 253.000 253.000 253.000 253.000
Sum anleggsmidler 382.000 253.000 253.000 253.000 253.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 304.000 279.000 353.000 283.000 0
Andre fordringer 150.000 193.000 0 8.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.355.000 3.181.000 2.488.000 1.798.000 2.048.000
Sum omløpsmidler 3.809.000 3.653.000 2.842.000 2.090.000 2.053.000
Sum eiendeler 4.191.000 3.906.000 3.095.000 2.343.000 2.306.000
Sum opptjent egenkapital 3.162.000 2.628.000 2.318.000 1.811.000 1.708.000
Sum egenkapital 3.162.000 2.628.000 2.318.000 1.811.000 1.708.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 453.000 273.000 391.000 252.000 334.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 12.000 22.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 571.000 993.000 364.000 264.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 1.029.000 1.278.000 777.000 532.000 598.000
Sum gjeld og egenkapital 4.191.000 3.906.000 3.095.000 2.343.000 2.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.780.000 2.375.000 2.065.000 1.558.000 1.455.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.9 3.7 3.9 3.4
Likviditetsgrad 2 3.7 2.9 3.7 4.0 3.5
Soliditet 75.4 67.3 74.9 77.3 74.1
Resultatgrad 17.3 9.9 18.1 4.6 8.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.8 8 16.4 4.4 8.1
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG NESTLEIAR I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex