Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sogndal Idrettslag Fotball
Juridisk navn:  Sogndal Idrettslag Fotball
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57629000
Postboks 164 Sognahallen Fax: 57629001
6851 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 980973689
Aksjekapital: 25.252.000 NOK
Antall ansatte: 52
Etableringsdato: 2/18/1999
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.06%
Resultat  
  
115.42%
Egenkapital  
  
3.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.751.000 54.986.000 44.340.000 39.441.000 37.301.000
Resultat: 573.000 -3.715.000 6.672.000 6.326.000 940.000
Egenkapital: 17.148.000 16.575.000 20.291.000 13.618.000 7.292.000
Regnskap for  Sogndal Idrettslag Fotball
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.751.000 54.986.000 44.340.000 39.441.000 37.301.000
Driftskostnader -52.019.000 -58.520.000 -37.323.000 -32.534.000 -35.770.000
Driftsresultat 733.000 -3.534.000 7.016.000 6.907.000 1.531.000
Finansinntekter 31.000 24.000 15.000 23.000 20.000
Finanskostnader -191.000 -206.000 -359.000 -604.000 -611.000
Finans -160.000 -182.000 -344.000 -581.000 -591.000
Resultat før skatt 573.000 -3.715.000 6.672.000 6.326.000 940.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 573.000 -3.715.000 6.672.000 6.326.000 940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.612.000 25.631.000 24.360.000 25.022.000 25.842.000
Sum omløpsmidler 7.367.000 7.505.000 8.756.000 2.809.000 2.388.000
Sum eiendeler 32.979.000 33.136.000 33.116.000 27.831.000 28.230.000
Sum opptjent egenkapital -8.104.000 -8.677.000 -4.961.000 -11.633.000 -17.960.000
Sum egenkapital 17.148.000 16.575.000 20.291.000 13.618.000 7.292.000
Sum langsiktig gjeld 9.135.000 7.540.000 6.748.000 8.832.000 16.424.000
Sum kortsiktig gjeld 6.696.000 9.021.000 6.077.000 5.381.000 4.514.000
Sum gjeld og egenkapital 32.979.000 33.136.000 33.116.000 27.832.000 28.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.201.000 6.124.000 1.230.000 8.615.000 1.745.000
Andre inntekter 47.550.000 48.861.000 43.110.000 30.826.000 35.556.000
Driftsinntekter 52.751.000 54.986.000 44.340.000 39.441.000 37.301.000
Varekostnad -4.441.000 -3.639.000 -2.500.000 -1.956.000 -2.946.000
Lønninger -26.991.000 -30.409.000 -18.985.000 -15.861.000 -15.714.000
Avskrivning -1.435.000 -1.598.000 -1.460.000 -1.700.000 -1.678.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.152.000 -22.874.000 -14.378.000 -13.017.000 -15.432.000
Driftskostnader -52.019.000 -58.520.000 -37.323.000 -32.534.000 -35.770.000
Driftsresultat 733.000 -3.534.000 7.016.000 6.907.000 1.531.000
Finansinntekter 31.000 24.000 15.000 23.000 20.000
Finanskostnader -191.000 -206.000 -359.000 -604.000 -611.000
Finans -160.000 -182.000 -344.000 -581.000 -591.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 573.000 -3.715.000 6.672.000 6.326.000 940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.188.000 2.348.000 829.000 1.247.000 1.838.000
Fast eiendom 114.000 38.000 0 0 0
Maskiner anlegg 125.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 334.000 395.000 680.000 924.000 1.145.000
Sum varige driftsmidler 574.000 433.000 680.000 924.000 1.145.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.850.000 22.850.000 22.850.000 22.850.000 22.859.000
Sum anleggsmidler 25.612.000 25.631.000 24.360.000 25.022.000 25.842.000
Varebeholdning 465.000 594.000 180.000 119.000 119.000
Kundefordringer 2.700.000 2.385.000 2.254.000 -57.000 77.000
Andre fordringer 1.686.000 2.387.000 1.409.000 1.659.000 1.573.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.517.000 2.139.000 4.913.000 1.088.000 619.000
Sum omløpsmidler 7.367.000 7.505.000 8.756.000 2.809.000 2.388.000
Sum eiendeler 32.979.000 33.136.000 33.116.000 27.831.000 28.230.000
Sum opptjent egenkapital -8.104.000 -8.677.000 -4.961.000 -11.633.000 -17.960.000
Sum egenkapital 17.148.000 16.575.000 20.291.000 13.618.000 7.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.135.000 7.540.000 6.748.000 8.832.000 16.424.000
Leverandørgjeld 827.000 2.992.000 1.372.000 1.528.000 1.090.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.683.000 2.566.000 2.523.000 2.041.000 1.845.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.186.000 3.463.000 2.182.000 1.811.000 1.580.000
Sum kortsiktig gjeld 6.696.000 9.021.000 6.077.000 5.381.000 4.514.000
Sum gjeld og egenkapital 32.979.000 33.136.000 33.116.000 27.832.000 28.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 -1.516.000 2.679.000 -2.572.000 -2.126.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 1.4 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1 0.8 1.4 0.5 0.6
Soliditet 5 5 61.3 48.9 25.8
Resultatgrad 1.4 -6.4 15.8 17.5 4.1
Rentedekningsgrad 3.8 -17.2 19.5 11.5 2.5
Gjeldsgrad 0.9 1 0.6 1.0 2.9
Total kapitalrentabilitet 2.3 -10.6 21.2 24.9 5.5
Signatur
05.04.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
05.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex