Sogndal Investment AS
Juridisk navn:  Sogndal Investment AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91552212
V/ Joar Navarsete Barsnes V/ Joar Navarsete Barsnes Fax:
6856 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 995311364
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvamme Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.01%
Resultat  
  
8.72%
Egenkapital  
  
40.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.313.000 1.340.000 1.099.000 863.000 606.000
Resultat: 424.000 390.000 -84.000 203.000 234.000
Egenkapital: 1.086.000 771.000 448.000 533.000 330.000
Regnskap for  Sogndal Investment AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.313.000 1.340.000 1.099.000 863.000 606.000
Driftskostnader -591.000 -608.000 -828.000 -437.000 -219.000
Driftsresultat 722.000 732.000 271.000 426.000 388.000
Finansinntekter -13.000 0 0 0 0
Finanskostnader -286.000 -342.000 -355.000 -224.000 -154.000
Finans -299.000 -342.000 -355.000 -224.000 -154.000
Resultat før skatt 424.000 390.000 -84.000 203.000 234.000
Skattekostnad -108.000 -67.000 0 0 34.000
Årsresultat 315.000 323.000 -84.000 203.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.177.000 8.997.000 9.090.000 9.152.000 2.849.000
Sum omløpsmidler 25.000 164.000 69.000 63.000 420.000
Sum eiendeler 9.202.000 9.161.000 9.159.000 9.215.000 3.269.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -629.000 -952.000 -867.000 -1.070.000
Sum egenkapital 1.086.000 771.000 448.000 533.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 8.201.000 8.573.000 8.584.000 2.856.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 188.000 136.000 98.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 9.202.000 9.160.000 9.157.000 9.215.000 3.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.313.000 1.340.000 1.099.000 863.000 606.000
Driftsinntekter 1.313.000 1.340.000 1.099.000 863.000 606.000
Varekostnad -25.000 0 5.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -80.000 -85.000 -98.000 -50.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -486.000 -523.000 -735.000 -387.000 -202.000
Driftskostnader -591.000 -608.000 -828.000 -437.000 -219.000
Driftsresultat 722.000 732.000 271.000 426.000 388.000
Finansinntekter -13.000 0 0 0 0
Finanskostnader -286.000 -342.000 -355.000 -224.000 -154.000
Finans -299.000 -342.000 -355.000 -224.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 315.000 323.000 -84.000 203.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.029.000 8.762.000 8.762.000 8.762.000 2.815.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 207.000 292.000 390.000 34.000
Sum varige driftsmidler 9.156.000 8.968.000 9.054.000 9.152.000 2.849.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 28.000 36.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.177.000 8.997.000 9.090.000 9.152.000 2.849.000
Varebeholdning 0 25.000 25.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 20.000 59.000
Andre fordringer 0 0 0 0 9.000
Sum investeringer 18.000 30.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 7.000 108.000 38.000 37.000 347.000
Sum omløpsmidler 25.000 164.000 69.000 63.000 420.000
Sum eiendeler 9.202.000 9.161.000 9.159.000 9.215.000 3.269.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -629.000 -952.000 -867.000 -1.070.000
Sum egenkapital 1.086.000 771.000 448.000 533.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.852.000 8.201.000 8.573.000 8.584.000 2.856.000
Leverandørgjeld 45.000 16.000 3.000 0 64.000
Betalbar skatt 111.000 64.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 108.000 133.000 98.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 188.000 136.000 98.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 9.202.000 9.160.000 9.157.000 9.215.000 3.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -239.000 -24.000 -67.000 -35.000 337.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 0.5 0.6 5.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.7 0.3 0.7 5.1
Soliditet 11.8 8.4 4.9 5.8 10.1
Resultatgrad 5 54.6 24.7 49.4 64.0
Rentedekningsgrad 2.5 2.1 0.8 1.9 2.5
Gjeldsgrad 7.5 10.9 19.4 16.3 8.9
Total kapitalrentabilitet 7.7 8 3 4.6 11.9
Signatur
17.03.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex