Sogndal Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Sogndal Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432287
Postboks 254, Alnabru Hovevegen 8 Fax:
0614 Oslo 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 916907451
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
172.6%
Resultat  
  
-391.3%
Egenkapital  
  
-2.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.865.000 1.051.000 0
Resultat: -402.000 138.000 -9.000
Egenkapital: 120.000 123.000 100.000
Regnskap for  Sogndal Klokker Og Smykker As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.865.000 1.051.000 0
Driftskostnader -3.255.000 -914.000 -9.000
Driftsresultat -388.000 137.000 -9.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 0 0
Finans -14.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -402.000 138.000 -9.000
Skattekostnad 93.000 -33.000 2.000
Årsresultat -310.000 105.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 121.000 0
Sum omløpsmidler 2.638.000 2.772.000 100.000
Sum eiendeler 2.760.000 2.893.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 23.000 0
Sum egenkapital 120.000 123.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 206.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 2.763.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.760.000 2.893.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.865.000 1.051.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.865.000 1.051.000 0
Varekostnad -1.483.000 -481.000 0
Lønninger -908.000 -220.000 0
Avskrivning -46.000 -9.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -818.000 -204.000 -9.000
Driftskostnader -3.255.000 -914.000 -9.000
Driftsresultat -388.000 137.000 -9.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 0 0
Finans -14.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 307.000 0 7.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -310.000 105.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 121.000 0
Sum varige driftsmidler 122.000 121.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 122.000 121.000 0
Varebeholdning 1.840.000 1.648.000 0
Kundefordringer 7.000 3.000 0
Andre fordringer 21.000 50.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 372.000 1.071.000 91.000
Sum omløpsmidler 2.638.000 2.772.000 100.000
Sum eiendeler 2.760.000 2.893.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 23.000 0
Sum egenkapital 120.000 123.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 38.000 1.568.000 0
Sum langsiktig gjeld 206.000 7.000 0
Leverandørgjeld 2.147.000 1.058.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 129.000 110.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.434.000 2.763.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.760.000 2.893.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000 9.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0
Soliditet 4.3 4.3 1
Resultatgrad -13.5 1
Rentedekningsgrad -22.8
Gjeldsgrad 2 22.5 0
Total kapitalrentabilitet -13.9 4.8
Signatur
21.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.09.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex