Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Boating As
Juridisk navn:  Sognefjord Boating As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93218780
c/o Oddleif Hatlem Thommessens vei 2 c/o Gjermund Flage Skivenes Fax:
1338 Sandvika 6958 Sørbøvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Hyllestad
Org.nr: 997959027
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/18/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.3%
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-8.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 136.000 114.000 161.000 107.000 117.000
Resultat: -22.000 -11.000 26.000 11.000 17.000
Egenkapital: 173.000 190.000 197.000 176.000 165.000
Regnskap for  Sognefjord Boating As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 136.000 114.000 161.000 107.000 117.000
Driftskostnader -134.000 -106.000 -123.000 -87.000 -87.000
Driftsresultat 1.000 8.000 38.000 19.000 30.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -19.000 -16.000 -12.000 -16.000
Finans -23.000 -19.000 -12.000 -9.000 -14.000
Resultat før skatt -22.000 -11.000 26.000 11.000 17.000
Skattekostnad 5.000 4.000 -5.000 0 -5.000
Årsresultat -17.000 -7.000 21.000 11.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 788.000 733.000 494.000 487.000 529.000
Sum omløpsmidler 96.000 119.000 300.000 63.000 55.000
Sum eiendeler 884.000 852.000 794.000 550.000 584.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 90.000 97.000 76.000 65.000
Sum egenkapital 173.000 190.000 197.000 176.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 695.000 650.000 582.000 366.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 12.000 14.000 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 884.000 852.000 793.000 550.000 583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 129.000 107.000 132.000 89.000 109.000
Andre inntekter 6.000 6.000 28.000 18.000 8.000
Driftsinntekter 136.000 114.000 161.000 107.000 117.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.000 0 -3.000 -1.000 0
Avskrivning -62.000 -51.000 -44.000 -42.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -55.000 -76.000 -44.000 -46.000
Driftskostnader -134.000 -106.000 -123.000 -87.000 -87.000
Driftsresultat 1.000 8.000 38.000 19.000 30.000
Finansinntekter 0 0 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -19.000 -16.000 -12.000 -16.000
Finans -23.000 -19.000 -12.000 -9.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -7.000 21.000 11.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 788.000 733.000 494.000 487.000 529.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 788.000 733.000 494.000 487.000 529.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 788.000 733.000 494.000 487.000 529.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 0 0
Andre fordringer 10.000 13.000 10.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 107.000 289.000 56.000 45.000
Sum omløpsmidler 96.000 119.000 300.000 63.000 55.000
Sum eiendeler 884.000 852.000 794.000 550.000 584.000
Sum opptjent egenkapital 73.000 90.000 97.000 76.000 65.000
Sum egenkapital 173.000 190.000 197.000 176.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 25.000 29.000 24.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 695.000 650.000 582.000 366.000 409.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 12.000 14.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 12.000 14.000 8.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 884.000 852.000 793.000 550.000 583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 107.000 286.000 55.000 46.000
Likviditetsgrad 1 6 9.9 21.4 7.9 6.1
Likviditetsgrad 2 6 9.9 21.4 7.9 6.2
Soliditet 19.6 22.3 24.8 3 28.3
Resultatgrad 0.7 7 23.6 17.8 25.6
Rentedekningsgrad 0 0.4 2.4 1.6 2.0
Gjeldsgrad 4.1 3.5 3 2.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.9 5.3 4 5.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex