Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Bygg As
Juridisk navn:  Sognefjord Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99201180
Kyrkjebøvegen 309 Kyrkjebøvegen 309 Fax:
6995 Kyrkjebø 6995 Kyrkjebø
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 916021976
Aksjekapital: 770.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon Statsautorisert Revisor Stig Berge Strand
Utvikling:
Omsetning  
  
12.07%
Resultat  
  
104.31%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.583.000 3.197.000 6.622.000 8.646.000
Resultat: 14.000 -325.000 -1.496.000 18.000
Egenkapital: -1.060.000 -1.074.000 -1.419.000 78.000
Regnskap for  Sognefjord Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.583.000 3.197.000 6.622.000 8.646.000
Driftskostnader -3.463.000 -3.317.000 -8.027.000 -8.614.000
Driftsresultat 120.000 -121.000 -1.405.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -106.000 -205.000 -91.000 -13.000
Finans -106.000 -205.000 -91.000 -13.000
Resultat før skatt 14.000 -325.000 -1.496.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -325.000 -1.496.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 338.000 456.000 146.000
Sum omløpsmidler 365.000 307.000 784.000 2.711.000
Sum eiendeler 587.000 645.000 1.240.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital -1.830.000 -1.844.000 -1.519.000 -22.000
Sum egenkapital -1.060.000 -1.074.000 -1.419.000 78.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 57.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 1.661.000 2.258.000 2.380.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000 644.000 1.239.000 2.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.583.000 3.197.000 6.622.000 8.646.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.583.000 3.197.000 6.622.000 8.646.000
Varekostnad -1.147.000 -1.243.000 -3.493.000 -4.765.000
Lønninger -1.512.000 -1.226.000 -2.317.000 -1.451.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -83.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -690.000 -734.000 -2.134.000 -2.361.000
Driftskostnader -3.463.000 -3.317.000 -8.027.000 -8.614.000
Driftsresultat 120.000 -121.000 -1.405.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -106.000 -205.000 -91.000 -13.000
Finans -106.000 -205.000 -91.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 -325.000 -1.496.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 222.000 335.000 449.000 145.000
Sum varige driftsmidler 222.000 335.000 449.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 7.000 1.000
Sum anleggsmidler 222.000 338.000 456.000 146.000
Varebeholdning 40.000 97.000 349.000 151.000
Kundefordringer 325.000 192.000 415.000 2.560.000
Andre fordringer 0 18.000 20.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 365.000 307.000 784.000 2.711.000
Sum eiendeler 587.000 645.000 1.240.000 2.857.000
Sum opptjent egenkapital -1.830.000 -1.844.000 -1.519.000 -22.000
Sum egenkapital -1.060.000 -1.074.000 -1.419.000 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 163.000 200.000 199.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 37.000 57.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 657.000 946.000 1.422.000 1.624.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 498.000 302.000 373.000 413.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 292.000 213.000 264.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.610.000 1.661.000 2.258.000 2.380.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000 644.000 1.239.000 2.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.245.000 -1.354.000 -1.474.000 331.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 1.1
Soliditet -180.6 -166.8 -114.5 2.7
Resultatgrad 3.3 -3.8 -21.2 0.4
Rentedekningsgrad 1.1 -0.6 -15.4 2.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.9 35.6
Total kapitalrentabilitet 20.4 -18.8 -113.4 1.1
Signatur
23.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex