Sognefjord Eigedom As
Juridisk navn:  Sognefjord Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
BKK-bygget BKK-bygget Fax:
6995 Kyrkjebø 6995 Kyrkjebø
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 916022050
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -1.000 -5.000 -13.000 -7.000
Egenkapital: 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Regnskap for  Sognefjord Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 0 0
Resultat før skatt 0 -1.000 -5.000 -13.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 -5.000 3.000 2.000
Årsresultat 0 -1.000 -10.000 -10.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 27.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 1.000 23.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -6.000 -25.000 -15.000 -5.000
Sum egenkapital 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 5.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftskostnader 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Driftsresultat 0 -1.000 -1.000 -13.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 0
Finans 0 0 -5.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -1.000 -10.000 -10.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 8.000 9.000 10.000 27.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 17.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 23.000
Sum omløpsmidler 0 17.000 0 1.000 23.000
Sum eiendeler 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -24.000 -6.000 -25.000 -15.000 -5.000
Sum egenkapital 6.000 24.000 5.000 15.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 -3.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 5.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000 26.000 10.000 28.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 15.000 -5.000 -12.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0 8.5 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 8.5 0 0.1 0.0
Soliditet 7 92.3 5 53.6 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.1 1 0.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -3.8 -46.4 -28.0
Signatur
06.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex