Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Holding As
Juridisk navn:  Sognefjord Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hantveit 245 Hantveit 245 Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 923153918
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 6.007.000
Regnskap for  Sognefjord Holding As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 875.000
Sum omløpsmidler 7.472.000
Sum eiendeler 8.347.000
Sum opptjent egenkapital 5.897.000
Sum egenkapital 6.007.000
Sum langsiktig gjeld 1.460.000
Sum kortsiktig gjeld 880.000
Sum gjeld og egenkapital 8.347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 875.000
Sum anleggsmidler 875.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 54.000
Sum omløpsmidler 7.472.000
Sum eiendeler 8.347.000
Sum opptjent egenkapital 5.897.000
Sum egenkapital 6.007.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.460.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.460.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 880.000
Sum kortsiktig gjeld 880.000
Sum gjeld og egenkapital 8.347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.592.000
Likviditetsgrad 1 8.5
Likviditetsgrad 2 8.5
Soliditet 7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex