Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Hotel as
Juridisk navn:  Sognefjord Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57651100
Sognefjordvegen 20 Sognefjordvegen 20 Fax: 57651101
6863 Leikanger 6863 Leikanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 935354781
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/16/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.5%
Resultat  
  
71.51%
Egenkapital  
  
-33.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000 9.911.000
Resultat: -469.000 -1.646.000 -1.172.000 -180.000 -1.123.000
Egenkapital: -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000 1.376.000
Regnskap for  Sognefjord Hotel as
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000 9.911.000
Driftskostnader -8.875.000 -9.134.000 -9.039.000 -10.977.000 -10.730.000
Driftsresultat -75.000 -1.313.000 -895.000 76.000 -818.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -394.000 -333.000 -278.000 -256.000 -305.000
Finans -394.000 -333.000 -278.000 -256.000 -305.000
Resultat før skatt -469.000 -1.646.000 -1.172.000 -180.000 -1.123.000
Skattekostnad 0 0 175.000 52.000 321.000
Årsresultat -469.000 -1.646.000 -997.000 -127.000 -801.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.498.000 5.246.000 5.482.000 5.629.000 5.657.000
Sum omløpsmidler 793.000 1.694.000 1.433.000 1.747.000 2.181.000
Sum eiendeler 6.291.000 6.940.000 6.915.000 7.376.000 7.838.000
Sum opptjent egenkapital -1.964.000 -1.495.000 0 0 17.000
Sum egenkapital -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000 1.376.000
Sum langsiktig gjeld 6.740.000 6.236.000 4.893.000 4.781.000 5.113.000
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.099.000 1.770.000 1.347.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 6.291.000 6.940.000 6.914.000 7.377.000 7.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.710.000 7.760.000 7.997.000 10.926.000 9.812.000
Andre inntekter 90.000 62.000 147.000 129.000 99.000
Driftsinntekter 8.800.000 7.822.000 8.144.000 11.055.000 9.911.000
Varekostnad -1.828.000 -1.167.000 -1.694.000 -2.016.000 -1.615.000
Lønninger -3.479.000 -4.367.000 -3.671.000 -5.272.000 -3.852.000
Avskrivning -200.000 -236.000 -237.000 -214.000 -201.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -42.000
Andre driftskostnader -3.368.000 -3.364.000 -3.437.000 -3.475.000 -5.020.000
Driftskostnader -8.875.000 -9.134.000 -9.039.000 -10.977.000 -10.730.000
Driftsresultat -75.000 -1.313.000 -895.000 76.000 -818.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -394.000 -333.000 -278.000 -256.000 -305.000
Finans -394.000 -333.000 -278.000 -256.000 -305.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -469.000 -1.646.000 -997.000 -127.000 -801.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 2.000 25.000 49.000 72.000
Sum Immatrielle midler 0 2.000 25.000 49.000 72.000
Fast eiendom 4.874.000 4.967.000 5.062.000 5.159.000 5.258.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 146.000 251.000 368.000 395.000 299.000
Sum varige driftsmidler 5.019.000 5.217.000 5.430.000 5.554.000 5.558.000
Sum finansielle anleggsmidler 479.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 5.498.000 5.246.000 5.482.000 5.629.000 5.657.000
Varebeholdning 317.000 325.000 248.000 258.000 173.000
Kundefordringer 188.000 264.000 173.000 295.000 1.124.000
Andre fordringer 163.000 970.000 880.000 244.000 643.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 134.000 131.000 951.000 242.000
Sum omløpsmidler 793.000 1.694.000 1.433.000 1.747.000 2.181.000
Sum eiendeler 6.291.000 6.940.000 6.915.000 7.376.000 7.838.000
Sum opptjent egenkapital -1.964.000 -1.495.000 0 0 17.000
Sum egenkapital -1.864.000 -1.395.000 251.000 1.249.000 1.376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 175.000 227.000
Gjeld til kredittinstitutt 219.000 513.000 246.000 0 44.000
Sum langsiktig gjeld 6.740.000 6.236.000 4.893.000 4.781.000 5.113.000
Leverandørgjeld 402.000 572.000 689.000 395.000 478.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 240.000 203.000 396.000 433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 572.000 774.000 633.000 555.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.415.000 2.099.000 1.770.000 1.347.000 1.349.000
Sum gjeld og egenkapital 6.291.000 6.940.000 6.914.000 7.377.000 7.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -622.000 -405.000 -337.000 400.000 832.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.8 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.7 1.1 1.5
Soliditet -29.6 -20.1 3.6 16.9 17.6
Resultatgrad -0.9 -16.8 0.7 -8.3
Rentedekningsgrad -0.2 -3.9 -3.2 0.3 -2.7
Gjeldsgrad -4.4 26.5 4.9 4.7
Total kapitalrentabilitet -1.2 -18.9 -12.9 1 -10.4
Signatur
31.03.2011
STYRETS FORMANN SAMT ET STYREMEDLEM HVER FOR SEG.
Prokurister
31.03.2011
PROKURA KVAR FOR SEG:
JOHANNES JAC EGGUM
TORILL EILEEN EGGUM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex