Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjord Net AS
Juridisk navn:  Sognefjord Net AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95986632
Veitastrondsvegen 2609 Veitastrondsvegen 2609 Fax:
6878 Veitastrond 6878 Veitastrond
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 980485757
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/14/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.1%
Resultat  
  
-14.29%
Egenkapital  
  
4.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 950.000 791.000 644.000 672.000 2.692.000
Resultat: 42.000 49.000 -206.000 -342.000 691.000
Egenkapital: 840.000 807.000 783.000 953.000 1.242.000
Regnskap for  Sognefjord Net AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 950.000 791.000 644.000 672.000 2.692.000
Driftskostnader -894.000 -734.000 -839.000 -932.000 -1.846.000
Driftsresultat 56.000 56.000 -196.000 -261.000 847.000
Finansinntekter 0 0 15.000 18.000 26.000
Finanskostnader -14.000 -8.000 -25.000 -99.000 -182.000
Finans -14.000 -8.000 -10.000 -81.000 -156.000
Resultat før skatt 42.000 49.000 -206.000 -342.000 691.000
Skattekostnad -9.000 -24.000 36.000 53.000 -119.000
Årsresultat 33.000 24.000 -170.000 -288.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 348.000 366.000 393.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.664.000 1.531.000 920.000 2.367.000 3.694.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.879.000 1.286.000 2.760.000 4.071.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 707.000 683.000 853.000 1.142.000
Sum egenkapital 840.000 807.000 783.000 953.000 1.242.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 794.000 50.000 1.250.000 1.447.000
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 277.000 454.000 557.000 1.382.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.878.000 1.287.000 2.760.000 4.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 865.000 791.000 644.000 672.000 2.142.000
Andre inntekter 85.000 0 0 0 550.000
Driftsinntekter 950.000 791.000 644.000 672.000 2.692.000
Varekostnad -417.000 -215.000 -421.000 -440.000 -1.115.000
Lønninger -9.000 -11.000 0 1.000 -15.000
Avskrivning -23.000 -5.000 -63.000 -69.000 -251.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -445.000 -503.000 -355.000 -424.000 -465.000
Driftskostnader -894.000 -734.000 -839.000 -932.000 -1.846.000
Driftsresultat 56.000 56.000 -196.000 -261.000 847.000
Finansinntekter 0 0 15.000 18.000 26.000
Finanskostnader -14.000 -8.000 -25.000 -99.000 -182.000
Finans -14.000 -8.000 -10.000 -81.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 24.000 -170.000 -288.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 281.000 290.000 315.000 279.000 205.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 3.000 56.000
Driftsløsøre 0 23.000 28.000 88.000 104.000
Sum varige driftsmidler 0 23.000 28.000 91.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 24.000 24.000 11.000
Sum anleggsmidler 281.000 348.000 366.000 393.000 377.000
Varebeholdning 855.000 907.000 907.000 1.006.000 1.039.000
Kundefordringer 57.000 2.000 101.000 131.000 982.000
Andre fordringer 752.000 618.000 -88.000 1.167.000 1.673.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 63.000 0
Sum omløpsmidler 1.664.000 1.531.000 920.000 2.367.000 3.694.000
Sum eiendeler 1.945.000 1.879.000 1.286.000 2.760.000 4.071.000
Sum opptjent egenkapital 740.000 707.000 683.000 853.000 1.142.000
Sum egenkapital 840.000 807.000 783.000 953.000 1.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 70.000 0 40.000 0 331.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 794.000 50.000 1.250.000 1.447.000
Leverandørgjeld 15.000 8.000 168.000 233.000 609.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 35.000 231.000 310.000 390.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 960.000 234.000 15.000 15.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 277.000 454.000 557.000 1.382.000
Sum gjeld og egenkapital 1.945.000 1.878.000 1.287.000 2.760.000 4.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 609.000 1.254.000 466.000 1.810.000 2.312.000
Likviditetsgrad 1 1.6 5.5 2 4.2 2.7
Likviditetsgrad 2 0.8 2.3 0 2.4 2.0
Soliditet 43.2 4 60.8 34.5 30.5
Resultatgrad 5.9 7.1 -30.4 -38.8 31.5
Rentedekningsgrad 4 7 -7.8 -2.6 4.8
Gjeldsgrad 1.3 1.3 0.6 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 2.9 3 -14.1 -8.8 21.4
Signatur
17.06.2013
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex