Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjorden AS
Juridisk navn:  Sognefjorden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57631400
Postboks 42 Stasjonsbygget Fax: 57633199
5742 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 950560703
Aksjekapital: 100.600 NOK
Etableringsdato: 12/16/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-518.27%
Egenkapital  
  
-62.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 755.000 927.000 1.579.000 2.737.000
Resultat: -643.000 -104.000 163.000 -69.000 165.000
Egenkapital: 782.000 2.088.000 4.702.000 4.610.000 3.895.000
Regnskap for  Sognefjorden AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 755.000 927.000 1.579.000 2.737.000
Driftskostnader -631.000 -875.000 -698.000 -1.518.000 -2.238.000
Driftsresultat -631.000 -120.000 229.000 61.000 500.000
Finansinntekter 47.000 167.000 114.000 123.000 127.000
Finanskostnader -59.000 -152.000 -180.000 -253.000 -462.000
Finans -12.000 15.000 -66.000 -130.000 -335.000
Resultat før skatt -643.000 -104.000 163.000 -69.000 165.000
Skattekostnad 142.000 -10.000 -70.000 785.000 0
Årsresultat -502.000 -115.000 93.000 715.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 724.000 3.508.000 3.733.000 4.286.000 4.243.000
Sum omløpsmidler 177.000 2.491.000 6.356.000 7.843.000 8.256.000
Sum eiendeler 901.000 5.999.000 10.089.000 12.129.000 12.499.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 -442.000 -328.000 -420.000 -1.135.000
Sum egenkapital 782.000 2.088.000 4.702.000 4.610.000 3.895.000
Sum langsiktig gjeld 108.000 3.897.000 5.063.000 7.089.000 8.286.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 14.000 323.000 430.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 5.999.000 10.088.000 12.129.000 12.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 2.737.000
Andre inntekter 0 755.000 927.000 1.579.000 0
Driftsinntekter 0 755.000 927.000 1.579.000 2.737.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -309.000
Avskrivning -150.000 -327.000 -483.000 -643.000 -758.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -548.000 -215.000 -875.000 -1.171.000
Driftskostnader -631.000 -875.000 -698.000 -1.518.000 -2.238.000
Driftsresultat -631.000 -120.000 229.000 61.000 500.000
Finansinntekter 47.000 167.000 114.000 123.000 127.000
Finanskostnader -59.000 -152.000 -180.000 -253.000 -462.000
Finans -12.000 15.000 -66.000 -130.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -502.000 -115.000 93.000 715.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 724.000 704.000 714.000 785.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 14.000 26.000 41.000
Sum varige driftsmidler 0 2.804.000 3.009.000 3.492.000 4.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 724.000 3.508.000 3.733.000 4.286.000 4.243.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 180.000 524.000 956.000 1.329.000
Andre fordringer 8.000 1.990.000 5.278.000 5.980.000 5.872.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 321.000 553.000 907.000 1.055.000
Sum omløpsmidler 177.000 2.491.000 6.356.000 7.843.000 8.256.000
Sum eiendeler 901.000 5.999.000 10.089.000 12.129.000 12.499.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 -442.000 -328.000 -420.000 -1.135.000
Sum egenkapital 782.000 2.088.000 4.702.000 4.610.000 3.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 108.000 3.897.000 5.063.000 7.089.000 8.286.000
Leverandørgjeld 11.000 14.000 31.000 427.000 265.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 292.000 4.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 14.000 323.000 430.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 901.000 5.999.000 10.088.000 12.129.000 12.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 166.000 2.477.000 6.033.000 7.413.000 7.938.000
Likviditetsgrad 1 16.1 177.9 19.7 18.2 26.0
Likviditetsgrad 2 16.1 177.9 19.7 18.2 26.0
Soliditet 86.8 34.8 46.6 3 31.2
Resultatgrad -15.9 24.7 3.9 18.3
Rentedekningsgrad -10.7 -0.8 1.3 0.2 1.4
Gjeldsgrad 0.2 1.9 1.1 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -64.8 0.8 3.4 1.5 5.0
Signatur
18.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex