Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sognefjorden Farty I As
Juridisk navn:  Sognefjorden Farty I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Flom As C/O Flom As Fax:
5743 Flåm 5743 Flåm
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 915863019
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.12%
Egenkapital  
  
-9.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Egenkapital: 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Regnskap for  Sognefjorden Farty I As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Resultat før skatt -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum eiendeler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -38.000 0 0 0
Sum egenkapital 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftskostnader -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Driftsresultat -94.000 -96.000 -85.000 -42.000 -42.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 24.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -96.000 -84.000 -17.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 996.000 1.081.000 1.170.000 6.031.000
Sum omløpsmidler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum eiendeler 903.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Sum opptjent egenkapital -131.000 -38.000 0 0 0
Sum egenkapital 899.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 3.000 8.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 904.000 996.000 1.091.000 1.180.000 6.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 898.000 992.000 1.088.000 1.172.000 5.989.000
Likviditetsgrad 1 180.6 2 363.7 147.5 116.2
Likviditetsgrad 2 180.6 2 363.7 147.5 116.2
Soliditet 99.4 99.6 99.7 99.3 99.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.4 -9.5 -7.7 -1.5 -0.7
Signatur
12.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex