Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Soha Invest As
Juridisk navn:  Soha Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 109 Birkelandsvegen 109 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917122202
Aksjekapital: 76.287 NOK
Etableringsdato: 2/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
180%
Egenkapital  
  
-3.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 4.000 -5.000 3.135.000
Egenkapital: 3.451.000 3.567.000 3.571.000
Regnskap for  Soha Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 17.000 6.000 3.141.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 6.000 3.141.000
Resultat før skatt 4.000 -5.000 3.135.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.000 -5.000 3.135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.405.000 3.350.000 3.350.000
Sum omløpsmidler 46.000 183.000 176.000
Sum eiendeler 3.451.000 3.533.000 3.526.000
Sum opptjent egenkapital 3.375.000 3.490.000 3.495.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.567.000 3.571.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 -33.000 -45.000
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.533.000 3.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -7.000
Driftskostnader -13.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -13.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 17.000 6.000 3.141.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 17.000 6.000 3.141.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.000 -5.000 3.135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.381.000 3.350.000 3.350.000
Sum anleggsmidler 3.405.000 3.350.000 3.350.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 41.000 183.000 176.000
Sum omløpsmidler 46.000 183.000 176.000
Sum eiendeler 3.451.000 3.533.000 3.526.000
Sum opptjent egenkapital 3.375.000 3.490.000 3.495.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.567.000 3.571.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -33.000 -45.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -33.000 -45.000
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.533.000 3.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 216.000 221.000
Likviditetsgrad 1 -5.5 -3.9
Likviditetsgrad 2 0 -5.5 -3.9
Soliditet 1 100.9 101.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.1 88.9
Signatur
10.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex