Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solør Transport & Spedisjon Sa
Juridisk navn:  Solør Transport & Spedisjon Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62956560
Kaffegata 5 Kaffegata 5 Fax: 62956570
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 914458706
Aksjekapital: 48.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/1976
Foretakstype: SA
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2885%
Egenkapital  
  
15.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 26.000 43.000 47.000 74.000
Resultat: 557.000 -20.000 3.000 -67.000 11.000
Egenkapital: 1.209.000 1.048.000 617.000 1.303.000 1.885.000
Regnskap for  Solør Transport & Spedisjon Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 26.000 43.000 47.000 74.000
Driftskostnader -45.000 -48.000 -43.000 -116.000 -67.000
Driftsresultat -45.000 -22.000 0 -69.000 7.000
Finansinntekter 602.000 2.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 602.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 557.000 -20.000 3.000 -67.000 11.000
Skattekostnad 6.000 -38.000 2.000 9.000 -22.000
Årsresultat 563.000 -57.000 5.000 -57.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.391.000 1.401.000 1.716.000 1.701.000
Sum omløpsmidler 618.000 39.000 5.000 9.000 607.000
Sum eiendeler 2.019.000 1.430.000 1.406.000 1.725.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.016.000 581.000 1.255.000 1.825.000
Sum egenkapital 1.209.000 1.048.000 617.000 1.303.000 1.885.000
Sum langsiktig gjeld 793.000 341.000 784.000 400.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 41.000 4.000 22.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 2.018.000 1.430.000 1.405.000 1.725.000 2.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 26.000 5.000 22.000 52.000
Andre inntekter 0 0 38.000 25.000 22.000
Driftsinntekter 0 26.000 43.000 47.000 74.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -48.000 -43.000 -116.000 -67.000
Driftskostnader -45.000 -48.000 -43.000 -116.000 -67.000
Driftsresultat -45.000 -22.000 0 -69.000 7.000
Finansinntekter 602.000 2.000 3.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 602.000 2.000 3.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 563.000 -57.000 5.000 -57.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 30.000 40.000 42.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 313.000 313.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 313.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.361.000 1.361.000 1.361.000 1.361.000 1.361.000
Sum anleggsmidler 1.401.000 1.391.000 1.401.000 1.716.000 1.701.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 600.000 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 39.000 5.000 9.000 585.000
Sum omløpsmidler 618.000 39.000 5.000 9.000 607.000
Sum eiendeler 2.019.000 1.430.000 1.406.000 1.725.000 2.308.000
Sum opptjent egenkapital 1.177.000 1.016.000 581.000 1.255.000 1.825.000
Sum egenkapital 1.209.000 1.048.000 617.000 1.303.000 1.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 793.000 341.000 784.000 400.000 400.000
Leverandørgjeld 13.000 13.000 0 10.000 0
Betalbar skatt 3.000 28.000 4.000 14.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 41.000 4.000 22.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 2.018.000 1.430.000 1.405.000 1.725.000 2.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 602.000 -2.000 1.000 -13.000 584.000
Likviditetsgrad 1 38.6 1 1.3 0.4 26.4
Likviditetsgrad 2 38.6 1 1.3 0.4 26.4
Soliditet 59.9 73.3 43.9 75.5 81.7
Resultatgrad -84.6 0 -146.8 9.5
Rentedekningsgrad 4.7
Gjeldsgrad 0.7 0.4 1.3 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 27.6 -1.4 0.2 -3.9 0.6
Signatur
10.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex