Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sola Airport Limosinservice AS
Juridisk navn:  Sola Airport Limosinservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51650231
Sømme Sømme Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 939445994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/19/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loco Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
58.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 20.000 8.000 -8.000 49.000 -135.000
Egenkapital: -14.000 -34.000 14.000 22.000 -27.000
Regnskap for  Sola Airport Limosinservice AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -1.000 -4.000 -9.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 27.000 12.000 57.000 64.000 -118.000
Finanskostnader -6.000 0 -56.000 -6.000 -10.000
Finans 21.000 12.000 1.000 58.000 -128.000
Resultat før skatt 20.000 8.000 -8.000 49.000 -135.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 8.000 -8.000 49.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Sum eiendeler 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -134.000 -86.000 -78.000 -127.000
Sum egenkapital -14.000 -34.000 14.000 22.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 331.000 324.000 320.000 311.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -1.000 -4.000 -9.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -1.000 -4.000 -9.000 -8.000 -7.000
Finansinntekter 27.000 12.000 57.000 64.000 -118.000
Finanskostnader -6.000 0 -56.000 -6.000 -10.000
Finans 21.000 12.000 1.000 58.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 8.000 -8.000 49.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 273.000 246.000 290.000 289.000 226.000
Kasse, bank 44.000 44.000 43.000 43.000 43.000
Sum omløpsmidler 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Sum eiendeler 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -134.000 -86.000 -78.000 -127.000
Sum egenkapital -14.000 -34.000 14.000 22.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 324.000 320.000 311.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 324.000 320.000 311.000 296.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 290.000 334.000 333.000 269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -34.000 14.000 22.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.0 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.1 1.1 1.0
Soliditet -4.4 -11.7 4.2 6.6 -10.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.3 0.9 9.3 -12.5
Gjeldsgrad -23.6 -9.5 22.9 14.1 -11.0
Total kapitalrentabilitet 8.2 2.8 14.4 16.8 -46.5
Signatur
08.12.2011
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex