Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sola Airport Limosinservice AS
Juridisk navn:  Sola Airport Limosinservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sømme Sømme Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 939445994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 26.05.1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loco Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-327,27%
Egenkapital  
  
-783,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -47.000 -11.000 30.000 20.000 8.000
Egenkapital: -41.000 6.000 17.000 -14.000 -34.000
Regnskap for  Sola Airport Limosinservice AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -47.000 -16.000 -1.000 -1.000 -4.000
Driftsresultat -47.000 -16.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finansinntekter 0 5.000 31.000 27.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 0
Finans 0 5.000 31.000 21.000 12.000
Resultat før skatt -47.000 -11.000 30.000 20.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -11.000 30.000 20.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 196.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 14.000 14.000 348.000 317.000 290.000
Sum eiendeler 168.000 210.000 348.000 317.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -94.000 -83.000 -114.000 -134.000
Sum egenkapital -41.000 6.000 17.000 -14.000 -34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209.000 204.000 332.000 331.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 210.000 349.000 317.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -42.000 -14.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -2.000 -1.000 -1.000 -4.000
Driftskostnader -47.000 -16.000 -1.000 -1.000 -4.000
Driftsresultat -47.000 -16.000 -1.000 -1.000 -4.000
Finansinntekter 0 5.000 31.000 27.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 0
Finans 0 5.000 31.000 21.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -11.000 30.000 20.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 154.000 196.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 154.000 196.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 196.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 273.000 246.000
Kasse, bank 14.000 14.000 348.000 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 14.000 14.000 348.000 317.000 290.000
Sum eiendeler 168.000 210.000 348.000 317.000 290.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -94.000 -83.000 -114.000 -134.000
Sum egenkapital -41.000 6.000 17.000 -14.000 -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 204.000 332.000 331.000 324.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 204.000 332.000 331.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 210.000 349.000 317.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -195.000 -190.000 16.000 -14.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 1.1 1.0 0.9
Soliditet -24.4 2.9 4.9 -4.4 -11.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.3
Gjeldsgrad -5.1 34.0 19.5 -23.6 -9.5
Total kapitalrentabilitet -28.0 -5.2 8.6 8.2 2.8
Signatur
08.12.2011
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex