Sola Airport Limosinservice AS
Juridisk navn:  Sola Airport Limosinservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51650231
Sømme Sømme Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 939445994
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/26/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Loco Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
221.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 30.000 20.000 8.000 -8.000 49.000
Egenkapital: 17.000 -14.000 -34.000 14.000 22.000
Regnskap for  Sola Airport Limosinservice AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 31.000 27.000 12.000 57.000 64.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 -56.000 -6.000
Finans 31.000 21.000 12.000 1.000 58.000
Resultat før skatt 30.000 20.000 8.000 -8.000 49.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 20.000 8.000 -8.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 348.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Sum eiendeler 348.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -114.000 -134.000 -86.000 -78.000
Sum egenkapital 17.000 -14.000 -34.000 14.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 332.000 331.000 324.000 320.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -4.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 31.000 27.000 12.000 57.000 64.000
Finanskostnader 0 -6.000 0 -56.000 -6.000
Finans 31.000 21.000 12.000 1.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 20.000 8.000 -8.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 273.000 246.000 290.000 289.000
Kasse, bank 348.000 44.000 44.000 43.000 43.000
Sum omløpsmidler 348.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Sum eiendeler 348.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -114.000 -134.000 -86.000 -78.000
Sum egenkapital 17.000 -14.000 -34.000 14.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 331.000 324.000 320.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 332.000 331.000 324.000 320.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 317.000 290.000 334.000 333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -14.000 -34.000 14.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 0.9 1.1 1.1
Soliditet 4.9 -4.4 -11.7 4.2 6.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 4.3 0.9 9.3
Gjeldsgrad 19.5 -23.6 -9.5 22.9 14.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 8.2 2.8 14.4 16.8
Signatur
08.12.2011
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex