Sola Legesenter As
Juridisk navn:  Sola Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 56 Ljosheimvegen 12 Fax:
4097 Sola 4051 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 922095922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 3.808.000
Resultat: -75.000
Egenkapital: -34.000
Regnskap for  Sola Legesenter As
Resultat 2019
Driftsinntekter 3.808.000
Driftskostnader -3.861.000
Driftsresultat -53.000
Finansinntekter -6.000
Finanskostnader -16.000
Finans -22.000
Resultat før skatt -75.000
Skattekostnad 16.000
Årsresultat -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 213.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 238.000
Sum opptjent egenkapital -64.000
Sum egenkapital -34.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.808.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.808.000
Varekostnad -516.000
Lønninger -1.754.000
Avskrivning -68.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.523.000
Driftskostnader -3.861.000
Driftsresultat -53.000
Finansinntekter -6.000
Finanskostnader -16.000
Finans -22.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 16.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 197.000
Sum varige driftsmidler 197.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 213.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 25.000
Sum eiendeler 238.000
Sum opptjent egenkapital -64.000
Sum egenkapital -34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000
Sum kortsiktig gjeld 272.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -247.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -14.3
Resultatgrad -1.4
Rentedekningsgrad -3.3
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -24.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex