Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solbakken Musikkformidling As
Juridisk navn:  Solbakken Musikkformidling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92261518
c/o Sigve Solbakken c/o Sigve Solbakken Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 914345324
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Go As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.87%
Resultat  
  
16.81%
Egenkapital  
  
706.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 185.000 203.000 188.000 238.000
Resultat: 139.000 119.000 -147.000 34.000
Egenkapital: 129.000 16.000 -103.000 44.000
Regnskap for  Solbakken Musikkformidling As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 185.000 203.000 188.000 238.000
Driftskostnader -45.000 -83.000 -335.000 -204.000
Driftsresultat 139.000 120.000 -147.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 139.000 119.000 -147.000 34.000
Skattekostnad -26.000 0 0 -9.000
Årsresultat 113.000 119.000 -147.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 192.000 47.000 51.000 135.000
Sum eiendeler 192.000 61.000 78.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 -14.000 -133.000 14.000
Sum egenkapital 129.000 16.000 -103.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 45.000 182.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 61.000 79.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 203.000 188.000 245.000
Andre inntekter 0 0 0 -7.000
Driftsinntekter 185.000 203.000 188.000 238.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -4.000 -252.000 -171.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.000 -79.000 -83.000 -33.000
Driftskostnader -45.000 -83.000 -335.000 -204.000
Driftsresultat 139.000 120.000 -147.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 119.000 -147.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 14.000 27.000 0
Sum anleggsmidler 0 14.000 27.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 43.000 45.000 35.000
Andre fordringer 141.000 -9.000 0 -1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 13.000 7.000 100.000
Sum omløpsmidler 192.000 47.000 51.000 135.000
Sum eiendeler 192.000 61.000 78.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 -14.000 -133.000 14.000
Sum egenkapital 129.000 16.000 -103.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 3.000 1.000 -2.000
Betalbar skatt 26.000 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 130.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 42.000 51.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 45.000 182.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 61.000 79.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 2.000 -131.000 44.000
Likviditetsgrad 1 3 1 0.3 1.5
Likviditetsgrad 2 3 1 0.3 1.5
Soliditet 67.2 26.2 -130.4 32.6
Resultatgrad 75.1 59.1 -78.2 14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 2.8 -1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 72.4 196.7 -186.1 25.2
Signatur
29.10.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex