Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solbekk Møbler AS
Juridisk navn:  Solbekk Møbler AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981728
Torvgata 3 Torvgata 3 Fax: 35983318
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 980751643
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.89%
Resultat  
  
-45.89%
Egenkapital  
  
10.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.418.000 7.882.000 8.282.000 8.159.000 6.859.000
Resultat: 217.000 401.000 887.000 753.000 208.000
Egenkapital: 1.706.000 1.541.000 1.200.000 800.000 409.000
Regnskap for  Solbekk Møbler AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.418.000 7.882.000 8.282.000 8.159.000 6.859.000
Driftskostnader -7.205.000 -7.446.000 -7.328.000 -7.293.000 -6.526.000
Driftsresultat 214.000 436.000 953.000 866.000 334.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -38.000 -68.000 -115.000 -128.000
Finans 3.000 -36.000 -65.000 -112.000 -126.000
Resultat før skatt 217.000 401.000 887.000 753.000 208.000
Skattekostnad -51.000 -97.000 -221.000 -206.000 -56.000
Årsresultat 166.000 304.000 666.000 548.000 152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 291.000 376.000 462.000 227.000 306.000
Sum omløpsmidler 2.503.000 2.251.000 2.382.000 2.175.000 2.110.000
Sum eiendeler 2.794.000 2.627.000 2.844.000 2.402.000 2.416.000
Sum opptjent egenkapital 1.606.000 1.441.000 1.100.000 700.000 309.000
Sum egenkapital 1.706.000 1.541.000 1.200.000 800.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 379.000 788.000 1.478.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 1.086.000 1.266.000 814.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.794.000 2.627.000 2.845.000 2.402.000 2.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.418.000 7.882.000 8.216.000 8.159.000 6.859.000
Andre inntekter 0 0 67.000 0 0
Driftsinntekter 7.418.000 7.882.000 8.282.000 8.159.000 6.859.000
Varekostnad -4.219.000 -4.351.000 -4.666.000 -4.570.000 -4.037.000
Lønninger -1.910.000 -1.986.000 -1.775.000 -1.661.000 -1.598.000
Avskrivning -90.000 -90.000 -45.000 -30.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -986.000 -1.019.000 -842.000 -1.032.000 -862.000
Driftskostnader -7.205.000 -7.446.000 -7.328.000 -7.293.000 -6.526.000
Driftsresultat 214.000 436.000 953.000 866.000 334.000
Finansinntekter 6.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -38.000 -68.000 -115.000 -128.000
Finans 3.000 -36.000 -65.000 -112.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -266.000 -157.000 0
Årsresultat 166.000 304.000 666.000 548.000 152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 7.000 3.000 28.000 124.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 281.000 371.000 110.000 94.000
Sum varige driftsmidler 191.000 281.000 371.000 110.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum anleggsmidler 291.000 376.000 462.000 227.000 306.000
Varebeholdning 1.926.000 1.933.000 1.875.000 1.795.000 1.440.000
Kundefordringer 215.000 61.000 74.000 123.000 119.000
Andre fordringer 43.000 9.000 100.000 53.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 320.000 248.000 333.000 204.000 551.000
Sum omløpsmidler 2.503.000 2.251.000 2.382.000 2.175.000 2.110.000
Sum eiendeler 2.794.000 2.627.000 2.844.000 2.402.000 2.416.000
Sum opptjent egenkapital 1.606.000 1.441.000 1.100.000 700.000 309.000
Sum egenkapital 1.706.000 1.541.000 1.200.000 800.000 409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 379.000 788.000 1.478.000
Leverandørgjeld 292.000 366.000 413.000 197.000 214.000
Betalbar skatt 57.000 100.000 196.000 110.000 0
Skyldig offentlige avgifter 402.000 353.000 132.000 116.000 139.000
Utbytte 0 0 -266.000 -157.000 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 267.000 258.000 233.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 1.088.000 1.086.000 1.266.000 814.000 529.000
Sum gjeld og egenkapital 2.794.000 2.627.000 2.845.000 2.402.000 2.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.415.000 1.165.000 1.116.000 1.361.000 1.581.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 1.9 2.7 4.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.4 0.5 1.3
Soliditet 61.1 58.7 42.2 33.3 16.9
Resultatgrad 2.9 5.5 11.5 10.6 4.9
Rentedekningsgrad 71.3 11.5 1 7.6 2.6
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.4 2.0 4.9
Total kapitalrentabilitet 7.9 16.7 33.6 36.2 13.9
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex