Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solgul Blomst AS
Juridisk navn:  Solgul Blomst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57782303
Fax: 57782305
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 954541290
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Havtal As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.04%
Resultat  
  
70.79%
Egenkapital  
  
-2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.630.000 2.390.000 2.364.000 3.258.000 2.937.000
Resultat: -26.000 -89.000 17.000 244.000 155.000
Egenkapital: 845.000 871.000 961.000 944.000 750.000
Regnskap for  Solgul Blomst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.630.000 2.390.000 2.364.000 3.258.000 2.937.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.464.000 -2.339.000 -2.983.000 -2.751.000
Driftsresultat -5.000 -73.000 24.000 276.000 186.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -7.000 -32.000 -31.000
Finans -21.000 -16.000 -7.000 -32.000 -30.000
Resultat før skatt -26.000 -89.000 17.000 244.000 155.000
Skattekostnad 0 0 0 -51.000 -38.000
Årsresultat -26.000 -89.000 17.000 193.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.049.000 3.206.000 3.317.000 3.442.000
Sum omløpsmidler 524.000 539.000 468.000 554.000 632.000
Sum eiendeler 3.457.000 3.588.000 3.674.000 3.871.000 4.074.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 771.000 861.000 844.000 650.000
Sum egenkapital 845.000 871.000 961.000 944.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 2.237.000 2.285.000 2.227.000 2.381.000 2.712.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000 432.000 487.000 547.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 3.457.000 3.588.000 3.675.000 3.872.000 4.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.277.000 1.982.000 1.930.000 2.849.000 2.284.000
Andre inntekter 353.000 408.000 434.000 409.000 653.000
Driftsinntekter 2.630.000 2.390.000 2.364.000 3.258.000 2.937.000
Varekostnad -1.180.000 -999.000 -1.055.000 -1.573.000 -1.554.000
Lønninger -712.000 -752.000 -626.000 -695.000 -509.000
Avskrivning -156.000 -156.000 -111.000 -125.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -587.000 -557.000 -547.000 -590.000 -546.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.464.000 -2.339.000 -2.983.000 -2.751.000
Driftsresultat -5.000 -73.000 24.000 276.000 186.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -21.000 -17.000 -7.000 -32.000 -31.000
Finans -21.000 -16.000 -7.000 -32.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -89.000 17.000 193.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.881.000 2.979.000 3.117.000 3.212.000 3.307.000
Maskiner anlegg 44.000 55.000 67.000 76.000 86.000
Driftsløsøre 9.000 15.000 21.000 28.000 49.000
Sum varige driftsmidler 2.933.000 3.049.000 3.206.000 3.317.000 3.442.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.049.000 3.206.000 3.317.000 3.442.000
Varebeholdning 185.000 197.000 137.000 162.000 162.000
Kundefordringer 184.000 157.000 126.000 155.000 105.000
Andre fordringer 39.000 18.000 15.000 10.000 22.000
Sum investeringer 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Kasse, bank 73.000 124.000 147.000 183.000 299.000
Sum omløpsmidler 524.000 539.000 468.000 554.000 632.000
Sum eiendeler 3.457.000 3.588.000 3.674.000 3.871.000 4.074.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 771.000 861.000 844.000 650.000
Sum egenkapital 845.000 871.000 961.000 944.000 750.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.237.000 2.285.000 2.227.000 2.381.000 2.712.000
Leverandørgjeld 137.000 134.000 248.000 167.000 308.000
Betalbar skatt 0 0 0 51.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 220.000 162.000 258.000 193.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 79.000 77.000 71.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 375.000 432.000 487.000 547.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 3.457.000 3.588.000 3.675.000 3.872.000 4.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 149.000 107.000 -19.000 7.000 21.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8
Soliditet 24.4 24.3 26.1 24.4 18.4
Resultatgrad -0.2 -3.1 1 8.5 6.3
Rentedekningsgrad -0.2 -4.3 3.4 8.6 6.0
Gjeldsgrad 3.1 3.1 2.8 3.1 4.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 0.7 7.1 4.6
Signatur
05.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
ERENE ODDRUN WILBERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex