Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solheim Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Solheim Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Forusvågen 16 Fintland Fax:
4031 Stavanger 4440 Tonstad
Fylke: Kommune:
Agder Sirdal
Org.nr: 988240230
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 4/13/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
206.27%
Resultat  
  
214.4%
Egenkapital  
  
-39.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.343.000 765.000 3.048.000 4.676.000 781.000
Resultat: 278.000 -243.000 -86.000 675.000 -86.000
Egenkapital: 959.000 1.581.000 1.825.000 1.911.000 1.268.000
Regnskap for  Solheim Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.343.000 765.000 3.048.000 4.676.000 781.000
Driftskostnader -2.066.000 -1.009.000 -3.135.000 -4.001.000 -867.000
Driftsresultat 277.000 -244.000 -86.000 674.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 278.000 -243.000 -86.000 675.000 -86.000
Skattekostnad 0 0 0 -32.000 0
Årsresultat 278.000 -243.000 -86.000 643.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 959.000 1.581.000 2.940.000 3.123.000 2.439.000
Sum eiendeler 959.000 1.581.000 2.940.000 3.123.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 981.000 1.225.000 1.311.000 668.000
Sum egenkapital 959.000 1.581.000 1.825.000 1.911.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.116.000 1.212.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.581.000 2.941.000 3.123.000 2.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.343.000 765.000 3.048.000 4.676.000 781.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.343.000 765.000 3.048.000 4.676.000 781.000
Varekostnad -2.032.000 -990.000 -3.084.000 -3.960.000 -837.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -19.000 -51.000 -41.000 -30.000
Driftskostnader -2.066.000 -1.009.000 -3.135.000 -4.001.000 -867.000
Driftsresultat 277.000 -244.000 -86.000 674.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 278.000 -243.000 -86.000 643.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 438.000 1.318.000 1.070.000 1.536.000 1.780.000
Kundefordringer 0 0 0 1.483.000 270.000
Andre fordringer 400.000 0 781.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 264.000 1.089.000 103.000 389.000
Sum omløpsmidler 959.000 1.581.000 2.940.000 3.123.000 2.439.000
Sum eiendeler 959.000 1.581.000 2.940.000 3.123.000 2.439.000
Sum opptjent egenkapital 359.000 981.000 1.225.000 1.311.000 668.000
Sum egenkapital 959.000 1.581.000 1.825.000 1.911.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.116.000 1.180.000 1.171.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.116.000 1.212.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 959.000 1.581.000 2.941.000 3.123.000 2.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 959.000 1.581.000 1.824.000 1.911.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.1
Likviditetsgrad 2 0 0 1.7 1.4 0.6
Soliditet 1 1 62.1 61.2 52.0
Resultatgrad 11.8 -31.9 -2.8 14.4 -11.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 28.9 -15.4 -2.9 21.6 -3.5
Signatur
15.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex