Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solid Sjøservice AS
Juridisk navn:  Solid Sjøservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70191155
Fax: 70191155
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 976118138
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.12%
Resultat  
  
115.79%
Egenkapital  
  
0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 31.000 32.000 85.000 41.000 181.000
Resultat: 6.000 -38.000 -42.000 -8.000 88.000
Egenkapital: 700.000 695.000 722.000 752.000 776.000
Regnskap for  Solid Sjøservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 31.000 32.000 85.000 41.000 181.000
Driftskostnader -24.000 -68.000 -123.000 -47.000 -90.000
Driftsresultat 7.000 -35.000 -38.000 -6.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 6.000 -38.000 -42.000 -8.000 88.000
Skattekostnad 0 10.000 12.000 25.000 -24.000
Årsresultat 5.000 -28.000 -30.000 17.000 65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.005.000 1.009.000 1.024.000 1.041.000 1.114.000
Sum omløpsmidler 16.000 24.000 54.000 13.000 13.000
Sum eiendeler 1.021.000 1.033.000 1.078.000 1.054.000 1.127.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 560.000 587.000 617.000 641.000
Sum egenkapital 700.000 695.000 722.000 752.000 776.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 29.000 39.000 54.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 309.000 316.000 247.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 1.022.000 1.033.000 1.077.000 1.053.000 1.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 32.000 85.000 41.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0 0 106.000
Driftsinntekter 31.000 32.000 85.000 41.000 181.000
Varekostnad -11.000 -40.000 -74.000 -21.000 -9.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -15.000 -17.000 -17.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -13.000 -32.000 -9.000 -50.000
Driftskostnader -24.000 -68.000 -123.000 -47.000 -90.000
Driftsresultat 7.000 -35.000 -38.000 -6.000 92.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 -3.000
Finans -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -28.000 -30.000 17.000 65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 19.000 36.000 109.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 19.000 36.000 109.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000
Sum anleggsmidler 1.005.000 1.009.000 1.024.000 1.041.000 1.114.000
Varebeholdning 4.000 6.000 35.000 24.000 24.000
Kundefordringer 16.000 16.000 19.000 11.000 31.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 24.000 54.000 13.000 13.000
Sum eiendeler 1.021.000 1.033.000 1.078.000 1.054.000 1.127.000
Sum opptjent egenkapital 565.000 560.000 587.000 617.000 641.000
Sum egenkapital 700.000 695.000 722.000 752.000 776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 29.000 39.000 54.000 70.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 23.000 29.000 39.000 54.000 70.000
Leverandørgjeld -11.000 6.000 7.000 0 -7.000
Betalbar skatt 7.000 0 3.000 -24.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 3.000 4.000 7.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 300.000 302.000 264.000 245.000
Sum kortsiktig gjeld 299.000 309.000 316.000 247.000 280.000
Sum gjeld og egenkapital 1.022.000 1.033.000 1.077.000 1.053.000 1.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -283.000 -285.000 -262.000 -234.000 -267.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.0 0.0
Soliditet 68.5 67.3 6 71.4 68.9
Resultatgrad 22.6 -109.4 -44.7 -14.6 50.8
Rentedekningsgrad 3.5 -17.5 -9.5 -2.0 30.7
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 -3.4 -3.5 -0.6 8.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex