Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sollia Hyttegrend AS
Juridisk navn:  Sollia Hyttegrend AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62463775
Rondeveien 970 Rondeveien 970 Fax: 62463714
2477 Sollia 2477 Sollia
Fylke: Kommune:
Innlandet Stor-Elvdal
Org.nr: 981208390
Aksjekapital: 165.000 NOK
Etableringsdato: 9/10/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: atnelien utbyggingsselskap as
Revisor: Registrert Revisor Per Amund Brenno
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.38%
Resultat  
  
-210.62%
Egenkapital  
  
-13.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 313.000 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000
Resultat: -125.000 113.000 655.000 30.000 660.000
Egenkapital: 750.000 867.000 780.000 685.000 665.000
Regnskap for  Sollia Hyttegrend AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 313.000 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000
Driftskostnader -437.000 -325.000 -1.243.000 -445.000 -1.126.000
Driftsresultat -124.000 112.000 654.000 30.000 654.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 1.000 2.000 0 7.000
Resultat før skatt -125.000 113.000 655.000 30.000 660.000
Skattekostnad 7.000 -27.000 -159.000 -10.000 -67.000
Årsresultat -118.000 87.000 496.000 20.000 594.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 259.000 280.000 304.000 225.000 15.000
Sum omløpsmidler 947.000 1.191.000 1.431.000 1.171.000 1.443.000
Sum eiendeler 1.206.000 1.471.000 1.735.000 1.396.000 1.458.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 702.000 615.000 520.000 500.000
Sum egenkapital 750.000 867.000 780.000 685.000 665.000
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 7.000 6.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 597.000 947.000 706.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.471.000 1.734.000 1.397.000 1.458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 313.000 437.000 1.896.000 296.000 1.780.000
Andre inntekter 0 0 0 179.000 0
Driftsinntekter 313.000 437.000 1.896.000 475.000 1.780.000
Varekostnad 0 0 -860.000 0 -500.000
Lønninger -66.000 -113.000 -143.000 -124.000 -98.000
Avskrivning -21.000 -24.000 -24.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -188.000 -216.000 -318.000 -165.000
Driftskostnader -437.000 -325.000 -1.243.000 -445.000 -1.126.000
Driftsresultat -124.000 112.000 654.000 30.000 654.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 1.000 7.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans 0 1.000 2.000 0 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Årsresultat -118.000 87.000 496.000 20.000 594.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 252.000 273.000 294.000 213.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 252.000 273.000 297.000 218.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 259.000 280.000 304.000 225.000 15.000
Varebeholdning 510.000 510.000 510.000 870.000 870.000
Kundefordringer 0 0 0 0 33.000
Andre fordringer 0 0 0 35.000 0
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 436.000 680.000 920.000 265.000 539.000
Sum omløpsmidler 947.000 1.191.000 1.431.000 1.171.000 1.443.000
Sum eiendeler 1.206.000 1.471.000 1.735.000 1.396.000 1.458.000
Sum opptjent egenkapital 585.000 702.000 615.000 520.000 500.000
Sum egenkapital 750.000 867.000 780.000 685.000 665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 7.000 7.000 6.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 7.000 7.000 6.000 1.000
Leverandørgjeld 15.000 18.000 2.000 244.000 1.000
Betalbar skatt 3.000 32.000 164.000 6.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 130.000 66.000 46.000 74.000
Utbytte 0 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 398.000 417.000 715.000 410.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 457.000 597.000 947.000 706.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 1.207.000 1.471.000 1.734.000 1.397.000 1.458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 594.000 484.000 465.000 651.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 0.4 0.8
Soliditet 62.1 58.9 4 4 45.6
Resultatgrad -39.6 25.6 34.5 6.3 36.7
Rentedekningsgrad -41.3 1 3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 1.2 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 7.7 37.8 2.2 45.3
Signatur
11.06.2008
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex