Solplassen Legesenter As
Juridisk navn:  Solplassen Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55934820
Kjøkkelvikbrekkene 20 Kjøkkelvikbrekkene 20 Fax:
5178 Loddefjord 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919166959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
22.72%
Resultat  
  
54.66%
Egenkapital  
  
-7.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 3.949.000 3.218.000 2.634.000
Resultat: 2.773.000 1.793.000 1.229.000
Egenkapital: 494.000 532.000 1.021.000
Regnskap for  Solplassen Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.949.000 3.218.000 2.634.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.421.000 -1.404.000
Driftsresultat 2.774.000 1.797.000 1.229.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans -1.000 -4.000 0
Resultat før skatt 2.773.000 1.793.000 1.229.000
Skattekostnad -610.000 -413.000 -292.000
Årsresultat 2.163.000 1.380.000 937.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.405.000 3.261.000 1.353.000
Sum eiendeler 3.405.000 3.261.000 1.353.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 432.000 937.000
Sum egenkapital 494.000 532.000 1.021.000
Sum langsiktig gjeld 229.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 2.730.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 3.404.000 3.262.000 1.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.609.000 0 0
Andre inntekter 1.340.000 3.218.000 2.634.000
Driftsinntekter 3.949.000 3.218.000 2.634.000
Varekostnad 0 0 -750.000
Lønninger -784.000 -856.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -565.000 -654.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.421.000 -1.404.000
Driftsresultat 2.774.000 1.797.000 1.229.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 0
Finans -1.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.200.000 -1.870.000 0
Årsresultat 2.163.000 1.380.000 937.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 170.000
Andre fordringer 2.174.000 2.917.000 1.084.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.231.000 344.000 99.000
Sum omløpsmidler 3.405.000 3.261.000 1.353.000
Sum eiendeler 3.405.000 3.261.000 1.353.000
Sum opptjent egenkapital 394.000 432.000 937.000
Sum egenkapital 494.000 532.000 1.021.000
Sum avsetninger til forpliktelser 229.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 229.000 0 1.000
Leverandørgjeld 23.000 10.000 0
Betalbar skatt 381.000 414.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 76.000 105.000 0
Utbytte -2.200.000 -1.870.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 332.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 2.681.000 2.730.000 331.000
Sum gjeld og egenkapital 3.404.000 3.262.000 1.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 724.000 531.000 1.022.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 4.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 4.1
Soliditet 14.5 16.3 75.5
Resultatgrad 70.2 55.8 46.7
Rentedekningsgrad 2 449.3
Gjeldsgrad 5.9 5.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 81.5 55.1 90.8
Signatur
29.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex