Solregn Familiebarnehage As
Juridisk navn:  Solregn Familiebarnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91716088
Saxe Viks Veg 3 Saxe Viks veg 3 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 999522254
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/6/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.16%
Resultat  
  
224.39%
Egenkapital  
  
34.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.893.000 2.155.000 2.066.000 1.719.000 1.675.000
Resultat: 133.000 41.000 206.000 52.000 5.000
Egenkapital: 398.000 295.000 264.000 110.000 71.000
Regnskap for  Solregn Familiebarnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.893.000 2.155.000 2.066.000 1.719.000 1.675.000
Driftskostnader -1.760.000 -2.114.000 -1.860.000 -1.668.000 -1.670.000
Driftsresultat 132.000 41.000 206.000 51.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 133.000 41.000 206.000 52.000 5.000
Skattekostnad -30.000 -10.000 -52.000 -14.000 -1.000
Årsresultat 102.000 31.000 154.000 38.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 705.000 723.000 660.000 480.000 415.000
Sum eiendeler 705.000 723.000 660.000 480.000 415.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 265.000 234.000 80.000 41.000
Sum egenkapital 398.000 295.000 264.000 110.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 308.000 427.000 396.000 371.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 722.000 660.000 481.000 415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 335.000 339.000 312.000 303.000
Andre inntekter 1.509.000 1.820.000 1.727.000 1.408.000 1.372.000
Driftsinntekter 1.893.000 2.155.000 2.066.000 1.719.000 1.675.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.493.000 -1.822.000 -1.602.000 -1.377.000 -1.426.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -292.000 -258.000 -291.000 -244.000
Driftskostnader -1.760.000 -2.114.000 -1.860.000 -1.668.000 -1.670.000
Driftsresultat 132.000 41.000 206.000 51.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 -1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 31.000 154.000 38.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 153.000 194.000 49.000 16.000
Andre fordringer 0 10.000 41.000 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 670.000 560.000 425.000 431.000 368.000
Sum omløpsmidler 705.000 723.000 660.000 480.000 415.000
Sum eiendeler 705.000 723.000 660.000 480.000 415.000
Sum opptjent egenkapital 368.000 265.000 234.000 80.000 41.000
Sum egenkapital 398.000 295.000 264.000 110.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 24.000 -4.000 5.000 7.000
Betalbar skatt 30.000 10.000 52.000 14.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 57.000 70.000 88.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 337.000 278.000 263.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 308.000 427.000 396.000 371.000 344.000
Sum gjeld og egenkapital 706.000 722.000 660.000 481.000 415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 397.000 296.000 264.000 109.000 71.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.7 1.7 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.7 1.3 1.3
Soliditet 56.4 40.9 4 22.9 17.1
Resultatgrad 7 1.9 1 3.0 0.3
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.8 1.4 1.5 3.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 18.7 5.7 31.2 10.8 1.4
Signatur
15.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex