Soltunet Drift AS
Juridisk navn:  Soltunet Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56333692
Landrovegen 125 Landrovegen 125 Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 982059682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/24/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.7%
Resultat  
  
-118.67%
Egenkapital  
  
-133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.623.000 1.651.000 1.726.000 1.733.000 1.617.000
Resultat: -164.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Egenkapital: -112.000 -48.000 27.000 96.000 152.000
Regnskap for  Soltunet Drift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.623.000 1.651.000 1.726.000 1.733.000 1.617.000
Driftskostnader -1.788.000 -1.727.000 -1.795.000 -1.789.000 -1.758.000
Driftsresultat -165.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -164.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -164.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 217.000 276.000 359.000 412.000
Sum eiendeler 152.000 217.000 276.000 359.000 412.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -148.000 -73.000 -4.000 52.000
Sum egenkapital -112.000 -48.000 27.000 96.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 265.000 265.000 250.000 264.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 217.000 277.000 360.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 289.000 266.000 276.000 288.000 285.000
Andre inntekter 1.333.000 1.385.000 1.450.000 1.445.000 1.332.000
Driftsinntekter 1.623.000 1.651.000 1.726.000 1.733.000 1.617.000
Varekostnad -19.000 -25.000 -28.000 -28.000 -33.000
Lønninger -1.533.000 -1.449.000 -1.501.000 -1.483.000 -1.443.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -236.000 -253.000 -266.000 -278.000 -282.000
Driftskostnader -1.788.000 -1.727.000 -1.795.000 -1.789.000 -1.758.000
Driftsresultat -165.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -164.000 -75.000 -69.000 -56.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 1.000 0 7.000
Andre fordringer 25.000 42.000 37.000 46.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 165.000 238.000 313.000 368.000
Sum omløpsmidler 152.000 217.000 276.000 359.000 412.000
Sum eiendeler 152.000 217.000 276.000 359.000 412.000
Sum opptjent egenkapital -312.000 -148.000 -73.000 -4.000 52.000
Sum egenkapital -112.000 -48.000 27.000 96.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 18.000 3.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 82.000 76.000 108.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 182.000 165.000 172.000 146.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 265.000 250.000 264.000 260.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 217.000 277.000 360.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -113.000 -48.000 26.000 95.000 152.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6
Soliditet -73.2 -22.1 9.7 26.7 36.9
Resultatgrad -10.2 -4.5 -3.2 -8.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4 -5.5 9.3 2.8 1.7
Total kapitalrentabilitet -107.8 -34.6 -24.9 -15.6 -34.2
Signatur
01.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex