Solund Ferie AS
Juridisk navn:  Solund Ferie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57786935
Furrevik Furrevik Fax: 57786913
6926 Krakhella 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 974527553
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/31/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Havtal As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.53%
Resultat  
  
-18.75%
Egenkapital  
  
-26.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.000 17.000 40.000 47.000 79.000
Resultat: -38.000 -32.000 -33.000 -34.000 11.000
Egenkapital: 105.000 143.000 175.000 -355.000 -158.000
Regnskap for  Solund Ferie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.000 17.000 40.000 47.000 79.000
Driftskostnader -50.000 -49.000 -73.000 -81.000 -68.000
Driftsresultat -38.000 -32.000 -33.000 -34.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -38.000 -32.000 -33.000 -34.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 -164.000 -3.000
Årsresultat -38.000 -32.000 -33.000 -198.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 277.000 277.000 277.000 468.000
Sum omløpsmidler 90.000 19.000 14.000 21.000 27.000
Sum eiendeler 367.000 296.000 291.000 298.000 495.000
Sum opptjent egenkapital -895.000 -857.000 -825.000 -793.000 -595.000
Sum egenkapital 105.000 143.000 175.000 -355.000 -158.000
Sum langsiktig gjeld 262.000 146.000 130.000 623.000 654.000
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 -14.000 30.000 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 297.000 291.000 298.000 495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 17.000 40.000 47.000 79.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 17.000 40.000 47.000 79.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -49.000 -73.000 -54.000 -41.000
Driftskostnader -50.000 -49.000 -73.000 -81.000 -68.000
Driftsresultat -38.000 -32.000 -33.000 -34.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -32.000 -33.000 -198.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 164.000
Fast eiendom 277.000 277.000 277.000 277.000 304.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 277.000 277.000 277.000 277.000 304.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 277.000 277.000 277.000 277.000 468.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 0 1.000 26.000
Andre fordringer 10.000 7.000 10.000 8.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 9.000 4.000 12.000 1.000
Sum omløpsmidler 90.000 19.000 14.000 21.000 27.000
Sum eiendeler 367.000 296.000 291.000 298.000 495.000
Sum opptjent egenkapital -895.000 -857.000 -825.000 -793.000 -595.000
Sum egenkapital 105.000 143.000 175.000 -355.000 -158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 262.000 146.000 130.000 623.000 654.000
Leverandørgjeld 0 8.000 -14.000 30.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 8.000 -14.000 30.000 -2.000
Sum gjeld og egenkapital 367.000 297.000 291.000 298.000 495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 11.000 28.000 -9.000 29.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.7 -13.5
Likviditetsgrad 2 0 2.4 0.8 -13.4
Soliditet 28.6 48.1 60.1 -119.1 -32.0
Resultatgrad -292.3 -188.2 -82.5 -72.3 13.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 1.1 0.7 -1.8 -4.1
Total kapitalrentabilitet -10.4 -10.8 -11.3 -11.4 2.2
Signatur
03.02.2017
STYRETS FORMANN.
Prokurister
03.02.2017
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex