Solvangvegen 23 As
Juridisk navn:  Solvangvegen 23 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Årabrotsvegen 19D Nesvegen 958 Fax:
5515 Haugesund 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 911975610
Aksjekapital: 85.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Me2 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.69%
Resultat  
  
1.2%
Egenkapital  
  
2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 168.000 182.000 179.000 189.000 220.000
Resultat: 84.000 83.000 80.000 118.000 156.000
Egenkapital: 2.219.000 2.155.000 2.091.000 2.032.000 1.946.000
Regnskap for  Solvangvegen 23 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 168.000 182.000 179.000 189.000 220.000
Driftskostnader -88.000 -102.000 -101.000 -72.000 -64.000
Driftsresultat 80.000 80.000 78.000 117.000 156.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Resultat før skatt 84.000 83.000 80.000 118.000 156.000
Skattekostnad -19.000 -20.000 -20.000 -32.000 -42.000
Årsresultat 64.000 63.000 60.000 86.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.659.000 1.664.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000
Sum omløpsmidler 614.000 511.000 470.000 441.000 360.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.175.000 2.112.000 2.083.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 483.000 420.000 360.000 274.000
Sum egenkapital 2.219.000 2.155.000 2.091.000 2.032.000 1.946.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 20.000 20.000 51.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 2.175.000 2.112.000 2.083.000 2.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 179.000 189.000 220.000
Andre inntekter 168.000 182.000 0 0 0
Driftsinntekter 168.000 182.000 179.000 189.000 220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -84.000 -96.000 -101.000 -72.000 -64.000
Driftskostnader -88.000 -102.000 -101.000 -72.000 -64.000
Driftsresultat 80.000 80.000 78.000 117.000 156.000
Finansinntekter 4.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 63.000 60.000 86.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.642.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 22.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.659.000 1.664.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.659.000 1.664.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2.000 201.000 201.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 614.000 511.000 468.000 241.000 159.000
Sum omløpsmidler 614.000 511.000 470.000 441.000 360.000
Sum eiendeler 2.273.000 2.175.000 2.112.000 2.083.000 2.002.000
Sum opptjent egenkapital 548.000 483.000 420.000 360.000 274.000
Sum egenkapital 2.219.000 2.155.000 2.091.000 2.032.000 1.946.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 19.000 20.000 20.000 32.000 42.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 0 20.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 20.000 20.000 51.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 2.275.000 2.175.000 2.112.000 2.083.000 2.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 559.000 491.000 450.000 390.000 304.000
Likviditetsgrad 1 11.2 25.6 23.5 8.6 6.4
Likviditetsgrad 2 11.2 25.6 23.5 8.7 6.5
Soliditet 97.6 99.1 99.1 97.6 97.2
Resultatgrad 47.6 4 43.6 61.9 70.9
Rentedekningsgrad 157.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.8 3.8 5.7 7.8
Signatur
07.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex