Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Solveig AS
Juridisk navn:  Solveig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Galgebergveien 24 Galgebergveien 24 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992016817
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1910.2%
Egenkapital  
  
110.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.970.000 98.000 1.305.000 405.000 409.000
Egenkapital: 3.732.000 1.773.000 2.041.000 1.438.000 1.455.000
Regnskap for  Solveig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -14.000 -12.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 -14.000 -12.000 -12.000 -13.000
Finansinntekter 1.989.000 112.000 1.317.000 417.000 422.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.989.000 112.000 1.317.000 417.000 422.000
Resultat før skatt 1.970.000 98.000 1.305.000 405.000 409.000
Skattekostnad -11.000 0 -1.000 -4.000 -5.000
Årsresultat 1.959.000 98.000 1.303.000 401.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.551.000 1.681.000 1.754.000 1.166.000 1.178.000
Sum omløpsmidler 1.308.000 858.000 959.000 276.000 532.000
Sum eiendeler 3.859.000 2.539.000 2.713.000 1.442.000 1.710.000
Sum opptjent egenkapital 3.128.000 1.169.000 1.437.000 834.000 851.000
Sum egenkapital 3.732.000 1.773.000 2.041.000 1.438.000 1.455.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 766.000 672.000 4.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 3.859.000 2.539.000 2.713.000 1.442.000 1.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -14.000 -12.000 -12.000 -13.000
Driftskostnader -20.000 -14.000 -12.000 -12.000 -13.000
Driftsresultat -20.000 -14.000 -12.000 -12.000 -13.000
Finansinntekter 1.989.000 112.000 1.317.000 417.000 422.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.989.000 112.000 1.317.000 417.000 422.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -366.000 -400.000 0 -250.000
Årsresultat 1.959.000 98.000 1.303.000 401.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.551.000 1.681.000 1.754.000 1.166.000 1.178.000
Sum anleggsmidler 2.551.000 1.681.000 1.754.000 1.166.000 1.178.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 470.000 7.000 400.000 0 240.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 838.000 852.000 559.000 276.000 292.000
Sum omløpsmidler 1.308.000 858.000 959.000 276.000 532.000
Sum eiendeler 3.859.000 2.539.000 2.713.000 1.442.000 1.710.000
Sum opptjent egenkapital 3.128.000 1.169.000 1.437.000 834.000 851.000
Sum egenkapital 3.732.000 1.773.000 2.041.000 1.438.000 1.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 0 -1.000 4.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -366.000 -400.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 116.000 400.000 273.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 766.000 672.000 4.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 3.859.000 2.539.000 2.713.000 1.442.000 1.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.181.000 92.000 287.000 272.000 278.000
Likviditetsgrad 1 10.3 1.1 1.4 6 2.1
Likviditetsgrad 2 10.3 1.1 1.4 6 2.1
Soliditet 96.7 69.8 75.2 99.7 85.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.3 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 5 3.9 48.1 28.1 23.9
Signatur
29.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex