Solveig Andreassen Og Hans Ovin - Til Støtte For Blinde Og Svaksynte
Juridisk navn:  Solveig Andreassen Og Hans Ovin - Til Støtte For Blinde Og Svaksynte
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91135440
C/O Ilas As V/Gustav Borch-Nielsen Cecilie Thoresens Vei 10 C/O Ilas As V/Gustav Borch-Nielsen Cecilie Thoresens Vei 10 Fax: 22403641
1153 Oslo 1153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977141419
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/7/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1650%
Resultat  
  
32.35%
Egenkapital  
  
-13.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.000 -2.000 0 0 0
Resultat: -69.000 -102.000 -81.000 -92.000 -88.000
Egenkapital: 422.000 490.000 592.000 673.000 766.000
Regnskap for  Solveig Andreassen Og Hans Ovin - Til Støtte For Blinde Og Svaksynte
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.000 -2.000 0 0 0
Driftskostnader -99.000 -100.000 -101.000 -96.000 -100.000
Driftsresultat -68.000 -102.000 -101.000 -96.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 20.000 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 20.000 4.000 13.000
Resultat før skatt -69.000 -102.000 -81.000 -92.000 -88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -102.000 -81.000 -92.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 425.000 496.000 595.000 776.000 869.000
Sum eiendeler 425.000 496.000 595.000 776.000 869.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -234.000
Sum egenkapital 422.000 490.000 592.000 673.000 766.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 6.000 3.000 102.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 496.000 595.000 775.000 869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 31.000 -2.000 0 0 0
Driftsinntekter 31.000 -2.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -100.000 -101.000 -96.000 -100.000
Driftskostnader -99.000 -100.000 -101.000 -96.000 -100.000
Driftsresultat -68.000 -102.000 -101.000 -96.000 -100.000
Finansinntekter 0 0 20.000 4.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 20.000 4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -69.000 -102.000 -81.000 -92.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 397.000 469.000 568.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 27.000 27.000 776.000 869.000
Sum omløpsmidler 425.000 496.000 595.000 776.000 869.000
Sum eiendeler 425.000 496.000 595.000 776.000 869.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -234.000
Sum egenkapital 422.000 490.000 592.000 673.000 766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 6.000 3.000 102.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 6.000 3.000 102.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 496.000 595.000 775.000 869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 422.000 490.000 592.000 674.000 766.000
Likviditetsgrad 1 141.7 82.7 198.3 7.6 8.4
Likviditetsgrad 2 141.7 82.7 198.3 7.6 8.5
Soliditet 99.3 98.8 99.5 86.8 88.1
Resultatgrad -219.4 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -20.6 -13.6 -11.9 -10.0
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex