Solveig Ask Hansen Fysioterapi As
Juridisk navn:  Solveig Ask Hansen Fysioterapi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bålyveien Sandskargata 6 Fax:
4521 Lindesnes 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 913627008
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorsenteret Mandal As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.97%
Resultat  
  
1240%
Egenkapital  
  
353.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.154.000 1.059.000 503.000 467.000 640.000
Resultat: 67.000 5.000 -19.000 -51.000 47.000
Egenkapital: 38.000 -15.000 -18.000 -8.000 31.000
Regnskap for  Solveig Ask Hansen Fysioterapi As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.154.000 1.059.000 503.000 467.000 640.000
Driftskostnader -1.079.000 -1.045.000 -533.000 -509.000 -581.000
Driftsresultat 75.000 14.000 -29.000 -43.000 59.000
Finansinntekter 0 0 21.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -11.000
Finans -8.000 -9.000 11.000 -8.000 -11.000
Resultat før skatt 67.000 5.000 -19.000 -51.000 47.000
Skattekostnad -15.000 -2.000 9.000 12.000 -13.000
Årsresultat 52.000 3.000 -10.000 -39.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 77.000 158.000 209.000 280.000
Sum omløpsmidler 218.000 162.000 91.000 4.000 221.000
Sum eiendeler 261.000 239.000 249.000 213.000 501.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -33.000 -36.000 -26.000 13.000
Sum egenkapital 38.000 -15.000 -18.000 -8.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 84.000 145.000 203.000 219.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 108.000 63.000 1.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 238.000 248.000 212.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 819.000 776.000 398.000 350.000 473.000
Andre inntekter 335.000 283.000 105.000 117.000 167.000
Driftsinntekter 1.154.000 1.059.000 503.000 467.000 640.000
Varekostnad -6.000 -13.000 -6.000 -4.000 -3.000
Lønninger -745.000 -664.000 -263.000 -225.000 -303.000
Avskrivning -34.000 -84.000 -81.000 -80.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -294.000 -284.000 -183.000 -200.000 -195.000
Driftskostnader -1.079.000 -1.045.000 -533.000 -509.000 -581.000
Driftsresultat 75.000 14.000 -29.000 -43.000 59.000
Finansinntekter 0 0 21.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -10.000 -8.000 -11.000
Finans -8.000 -9.000 11.000 -8.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Årsresultat 52.000 3.000 -10.000 -39.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 30.000 110.000 190.000 270.000
Sum Immatrielle midler 22.000 51.000 128.000 199.000 270.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 26.000 30.000 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 26.000 30.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 43.000 77.000 158.000 209.000 280.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 67.000 59.000 0 46.000
Andre fordringer 0 18.000 0 0 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 191.000 76.000 32.000 4.000 22.000
Sum omløpsmidler 218.000 162.000 91.000 4.000 221.000
Sum eiendeler 261.000 239.000 249.000 213.000 501.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 -33.000 -36.000 -26.000 13.000
Sum egenkapital 38.000 -15.000 -18.000 -8.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.000 145.000 203.000 219.000 343.000
Leverandørgjeld 0 4.000 2.000 1.000 0
Betalbar skatt 16.000 6.000 0 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 45.000 37.000 0 28.000
Utbytte 0 0 0 0 -40.000
Annen kortsiktig gjeld 57.000 54.000 24.000 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 108.000 63.000 1.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 261.000 238.000 248.000 212.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 54.000 28.000 3.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 4 1.8
Soliditet 14.6 -6.3 -7.3 -3.8 6.2
Resultatgrad 6.5 1.3 -5.8 -9.2 9.2
Rentedekningsgrad 9.4 1.6 -2.9 -5.4 5.4
Gjeldsgrad 5.9 -16.9 -14.8 -27.5 15.2
Total kapitalrentabilitet 28.7 5.9 -3.2 -20.3 11.8
Signatur
04.06.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex