Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Son Spa As
Juridisk navn:  Son Spa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64984800
Hollandveien 30 Hollandveien 30 Fax: 64984801
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 991377891
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 188
Etableringsdato: 5/25/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.77%
Resultat  
  
-29.32%
Egenkapital  
  
-0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 106.156.000 99.425.000 103.014.000 96.721.000 93.634.000
Resultat: 282.000 399.000 8.379.000 6.902.000 9.632.000
Egenkapital: 6.196.000 6.243.000 6.504.000 6.427.000 7.238.000
Regnskap for  Son Spa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 106.156.000 99.425.000 103.014.000 96.721.000 93.634.000
Driftskostnader -105.875.000 -99.000.000 -94.796.000 -90.083.000 -84.294.000
Driftsresultat 281.000 425.000 8.219.000 6.638.000 9.340.000
Finansinntekter 21.000 33.000 193.000 291.000 328.000
Finanskostnader -20.000 -58.000 -32.000 -26.000 -35.000
Finans 1.000 -25.000 161.000 265.000 293.000
Resultat før skatt 282.000 399.000 8.379.000 6.902.000 9.632.000
Skattekostnad -82.000 0 -2.097.000 -1.861.000 -2.617.000
Årsresultat 200.000 291.000 6.282.000 5.041.000 7.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.816.000 2.641.000 1.821.000 1.852.000 881.000
Sum omløpsmidler 19.065.000 22.413.000 30.596.000 25.765.000 28.030.000
Sum eiendeler 23.881.000 25.054.000 32.417.000 27.617.000 28.911.000
Sum opptjent egenkapital 6.095.000 6.142.000 6.403.000 6.326.000 7.137.000
Sum egenkapital 6.196.000 6.243.000 6.504.000 6.427.000 7.238.000
Sum langsiktig gjeld 1.289.000 6.000 73.000 45.000 0
Sum kortsiktig gjeld 16.397.000 18.804.000 25.839.000 21.145.000 21.673.000
Sum gjeld og egenkapital 23.882.000 25.053.000 32.416.000 27.617.000 28.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.256.000 51.516.000 102.329.000 96.019.000 92.921.000
Andre inntekter 48.900.000 47.909.000 685.000 702.000 713.000
Driftsinntekter 106.156.000 99.425.000 103.014.000 96.721.000 93.634.000
Varekostnad -16.097.000 -14.619.000 -16.004.000 -15.456.000 -14.840.000
Lønninger -41.373.000 -41.040.000 -36.370.000 -35.827.000 -33.667.000
Avskrivning -1.037.000 -660.000 -308.000 -235.000 -255.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.368.000 -42.681.000 -42.114.000 -38.565.000 -35.532.000
Driftskostnader -105.875.000 -99.000.000 -94.796.000 -90.083.000 -84.294.000
Driftsresultat 281.000 425.000 8.219.000 6.638.000 9.340.000
Finansinntekter 21.000 33.000 193.000 291.000 328.000
Finanskostnader -20.000 -58.000 -32.000 -26.000 -35.000
Finans 1.000 -25.000 161.000 265.000 293.000
Konsernbidrag -247.000 -552.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 -6.000.000
Årsresultat 200.000 291.000 6.282.000 5.041.000 7.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.557.000 1.771.000 1.775.000 743.000
Driftsløsøre 4.796.000 84.000 49.000 78.000 106.000
Sum varige driftsmidler 4.796.000 2.641.000 1.821.000 1.852.000 849.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.816.000 2.641.000 1.821.000 1.852.000 881.000
Varebeholdning 2.251.000 1.866.000 2.159.000 2.107.000 2.877.000
Kundefordringer 4.645.000 3.448.000 4.737.000 3.291.000 4.378.000
Andre fordringer 10.807.000 6.417.000 -8.000 641.000 1.114.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.362.000 10.682.000 13.708.000 13.725.000 13.662.000
Sum omløpsmidler 19.065.000 22.413.000 30.596.000 25.765.000 28.030.000
Sum eiendeler 23.881.000 25.054.000 32.417.000 27.617.000 28.911.000
Sum opptjent egenkapital 6.095.000 6.142.000 6.403.000 6.326.000 7.137.000
Sum egenkapital 6.196.000 6.243.000 6.504.000 6.427.000 7.238.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 6.000 73.000 45.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 9.441.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.289.000 6.000 73.000 45.000 0
Leverandørgjeld 5.635.000 7.306.000 8.900.000 6.329.000 4.034.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.469.000 2.619.000
Skyldig offentlige avgifter 2.321.000 1.692.000 2.992.000 2.107.000 2.735.000
Utbytte 0 0 0 -5.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.442.000 9.806.000 4.507.000 6.240.000 6.285.000
Sum kortsiktig gjeld 16.397.000 18.804.000 25.839.000 21.145.000 21.673.000
Sum gjeld og egenkapital 23.882.000 25.053.000 32.416.000 27.617.000 28.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.668.000 3.609.000 4.757.000 4.620.000 6.357.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 25.9 24.9 20.1 23.3 25.0
Resultatgrad 0.3 0.4 8 6.9 10.0
Rentedekningsgrad 14.1 7.3 256.8 266.5 276.2
Gjeldsgrad 2.9 3 4 3.3 3.0
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.8 2 25.1 33.4
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex