Sonia Og Harman AS
Juridisk navn:  Sonia Og Harman AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67155990
Bjarne Skaus Vei 82 Bjarne Skaus Vei 82 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989129317
Aksjekapital: 1.800.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Smb Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9.09%
Egenkapital  
  
-0.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Egenkapital: 1.900.000 1.912.000 1.923.000 1.934.000 1.934.000
Regnskap for  Sonia Og Harman AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Driftsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.018.000 1.922.000 1.928.000 1.938.000 1.938.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.018.000 1.922.000 1.928.000 1.938.000 1.938.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 112.000 123.000 134.000 134.000
Sum egenkapital 1.900.000 1.912.000 1.923.000 1.934.000 1.934.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 10.000 4.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.017.000 1.922.000 1.927.000 1.938.000 1.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Driftskostnader -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Driftsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 12.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -11.000 -10.000 -12.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.018.000 1.922.000 1.928.000 1.938.000 1.938.000
Sum anleggsmidler 2.018.000 1.922.000 1.928.000 1.938.000 1.938.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 2.018.000 1.922.000 1.928.000 1.938.000 1.938.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 112.000 123.000 134.000 134.000
Sum egenkapital 1.900.000 1.912.000 1.923.000 1.934.000 1.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.000 10.000 4.000 4.000 5.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.017.000 1.922.000 1.927.000 1.938.000 1.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 94.2 99.5 99.8 99.8 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -0.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex