Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorbet Norge AS
Juridisk navn:  Sorbet Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33341600
Døvleveien 41 Døvleveien 41 Fax: 52845171
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 968292838
Aksjekapital: 165.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/23/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kino fashion norge as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.32%
Resultat  
  
-53.44%
Egenkapital  
  
-10.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 40.417.000 58.005.000 55.992.000 48.859.000 39.145.000
Resultat: 1.754.000 3.767.000 1.708.000 8.445.000 3.460.000
Egenkapital: 2.079.000 2.331.000 3.200.000 6.580.000 499.000
Regnskap for  Sorbet Norge AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 40.417.000 58.005.000 55.992.000 48.859.000 39.145.000
Driftskostnader -40.098.000 -53.651.000 -54.000.000 -40.105.000 -34.358.000
Driftsresultat 319.000 4.353.000 1.991.000 8.755.000 4.786.000
Finansinntekter 1.939.000 61.000 32.000 120.000 47.000
Finanskostnader -503.000 -647.000 -316.000 -430.000 -1.374.000
Finans 1.436.000 -586.000 -284.000 -310.000 -1.327.000
Resultat før skatt 1.754.000 3.767.000 1.708.000 8.445.000 3.460.000
Skattekostnad -558.000 -1.055.000 -483.000 -2.365.000 -968.000
Årsresultat 1.196.000 2.712.000 1.225.000 6.080.000 2.492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.291.000 5.608.000 5.671.000 3.873.000 3.309.000
Sum omløpsmidler 17.181.000 11.351.000 12.816.000 7.558.000 5.806.000
Sum eiendeler 22.472.000 16.959.000 18.487.000 11.431.000 9.115.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 534.000 1.404.000 179.000 -5.902.000
Sum egenkapital 2.079.000 2.331.000 3.200.000 6.580.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 4.028.000 4.583.000 5.000.000 2.341.000 7.200.000
Sum kortsiktig gjeld 16.365.000 10.045.000 10.286.000 2.510.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 21.908.000 16.959.000 18.487.000 11.431.000 9.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.417.000 57.998.000 55.992.000 48.779.000 39.146.000
Andre inntekter 0 7.000 0 80.000 0
Driftsinntekter 40.417.000 58.005.000 55.992.000 48.859.000 39.145.000
Varekostnad -26.377.000 -39.075.000 -41.182.000 -31.814.000 -27.450.000
Lønninger -6.099.000 -6.005.000 -5.034.000 -3.228.000 -2.441.000
Avskrivning -266.000 -372.000 -466.000 -326.000 -354.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.356.000 -8.199.000 -7.318.000 -4.737.000 -4.113.000
Driftskostnader -40.098.000 -53.651.000 -54.000.000 -40.105.000 -34.358.000
Driftsresultat 319.000 4.353.000 1.991.000 8.755.000 4.786.000
Finansinntekter 1.939.000 61.000 32.000 120.000 47.000
Finanskostnader -503.000 -647.000 -316.000 -430.000 -1.374.000
Finans 1.436.000 -586.000 -284.000 -310.000 -1.327.000
Konsernbidrag 1.448.000 -3.582.000 -4.605.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.196.000 2.712.000 1.225.000 6.080.000 2.492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.776.000 1.771.000 1.433.000 125.000 1.050.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 571.000 892.000 1.293.000 803.000 714.000
Sum varige driftsmidler 571.000 892.000 1.293.000 803.000 714.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.945.000 2.945.000 2.945.000 2.945.000 1.545.000
Sum anleggsmidler 5.291.000 5.608.000 5.671.000 3.873.000 3.309.000
Varebeholdning 5.652.000 3.951.000 6.927.000 5.120.000 3.049.000
Kundefordringer 11.255.000 6.443.000 2.223.000 1.315.000 1.767.000
Andre fordringer 135.000 887.000 3.476.000 417.000 563.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 138.000 70.000 189.000 706.000 427.000
Sum omløpsmidler 17.181.000 11.351.000 12.816.000 7.558.000 5.806.000
Sum eiendeler 22.472.000 16.959.000 18.487.000 11.431.000 9.115.000
Sum opptjent egenkapital -282.000 534.000 1.404.000 179.000 -5.902.000
Sum egenkapital 2.079.000 2.331.000 3.200.000 6.580.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.028.000 4.583.000 5.000.000 2.341.000 7.200.000
Leverandørgjeld 2.043.000 3.259.000 3.390.000 440.000 1.009.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.440.000 0
Skyldig offentlige avgifter 974.000 1.022.000 -17.000 347.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.349.000 5.765.000 6.914.000 284.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 16.365.000 10.045.000 10.286.000 2.510.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 21.908.000 16.959.000 18.487.000 11.431.000 9.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 816.000 1.306.000 2.530.000 5.048.000 4.390.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.2 3.0 4.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.6 1.0 2.0
Soliditet 9.3 13.7 17.3 57.6 5.5
Resultatgrad 0.8 7.5 3.6 17.9 12.2
Rentedekningsgrad 4.5 6.8 6.4 20.6 3.5
Gjeldsgrad 9.8 6.3 4.8 0.7 17.3
Total kapitalrentabilitet 10.0 26.0 10.9 77.6 53.0
Signatur
12.02.2014
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex