Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sorbet Norge AS
Juridisk navn:  Sorbet Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33019201
Trudvangveien 67 Trudvangveien 67 Fax: 52845171
3117 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 968292838
Aksjekapital: 165.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 23.12.1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kino fashion norge as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
59,25%
Egenkapital  
  
-64,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 24.000 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000
Resultat: -1.002.000 -2.459.000 -3.741.000 1.754.000 3.767.000
Egenkapital: -2.566.000 -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000
Regnskap for  Sorbet Norge AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 24.000 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000
Driftskostnader -881.000 -2.114.000 -17.345.000 -40.098.000 -53.651.000
Driftsresultat -857.000 -2.114.000 -2.961.000 319.000 4.353.000
Finansinntekter 0 0 319.000 1.939.000 61.000
Finanskostnader -146.000 -345.000 -1.098.000 -503.000 -647.000
Finans -146.000 -345.000 -779.000 1.436.000 -586.000
Resultat før skatt -1.002.000 -2.459.000 -3.741.000 1.754.000 3.767.000
Skattekostnad 0 0 -1.776.000 -558.000 -1.055.000
Årsresultat -1.002.000 -2.459.000 -5.517.000 1.196.000 2.712.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.621.000 2.636.000 5.291.000 5.608.000
Sum omløpsmidler 50.000 438.000 4.754.000 17.181.000 11.351.000
Sum eiendeler 2.671.000 3.059.000 7.390.000 22.472.000 16.959.000
Sum opptjent egenkapital -3.462.000 -2.459.000 0 -282.000 534.000
Sum egenkapital -2.566.000 -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.472.000 4.028.000 4.583.000
Sum kortsiktig gjeld 5.237.000 4.623.000 3.022.000 16.365.000 10.045.000
Sum gjeld og egenkapital 2.670.000 3.059.000 7.389.000 21.908.000 16.959.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 14.384.000 40.417.000 57.998.000
Andre inntekter 24.000 0 0 0 7.000
Driftsinntekter 24.000 0 14.384.000 40.417.000 58.005.000
Varekostnad 0 -308.000 -11.217.000 -26.377.000 -39.075.000
Lønninger 0 -39.000 -3.002.000 -6.099.000 -6.005.000
Avskrivning 0 25.000 -555.000 -266.000 -372.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -881.000 -1.792.000 -2.571.000 -7.356.000 -8.199.000
Driftskostnader -881.000 -2.114.000 -17.345.000 -40.098.000 -53.651.000
Driftsresultat -857.000 -2.114.000 -2.961.000 319.000 4.353.000
Finansinntekter 0 0 319.000 1.939.000 61.000
Finanskostnader -146.000 -345.000 -1.098.000 -503.000 -647.000
Finans -146.000 -345.000 -779.000 1.436.000 -586.000
Konsernbidrag 0 0 0 1.448.000 -3.582.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.002.000 -2.459.000 -5.517.000 1.196.000 2.712.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.776.000 1.771.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000 571.000 892.000
Sum varige driftsmidler 0 0 15.000 571.000 892.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.621.000 2.621.000 2.621.000 2.945.000 2.945.000
Sum anleggsmidler 2.621.000 2.621.000 2.636.000 5.291.000 5.608.000
Varebeholdning 0 0 0 5.652.000 3.951.000
Kundefordringer 49.000 134.000 202.000 11.255.000 6.443.000
Andre fordringer 1.000 305.000 4.491.000 135.000 887.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 61.000 138.000 70.000
Sum omløpsmidler 50.000 438.000 4.754.000 17.181.000 11.351.000
Sum eiendeler 2.671.000 3.059.000 7.390.000 22.472.000 16.959.000
Sum opptjent egenkapital -3.462.000 -2.459.000 0 -282.000 534.000
Sum egenkapital -2.566.000 -1.564.000 895.000 2.079.000 2.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.472.000 4.028.000 4.583.000
Leverandørgjeld 4.000 399.000 169.000 2.043.000 3.259.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 974.000 1.022.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.233.000 4.224.000 2.853.000 13.349.000 5.765.000
Sum kortsiktig gjeld 5.237.000 4.623.000 3.022.000 16.365.000 10.045.000
Sum gjeld og egenkapital 2.670.000 3.059.000 7.389.000 21.908.000 16.959.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.187.000 -4.185.000 1.732.000 816.000 1.306.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 1.6 1.0 1.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 1.6 0.8 0.8
Soliditet -96.1 -51.1 12.1 9.3 13.7
Resultatgrad -3570.8 -20.6 0.8 7.5
Rentedekningsgrad -5.9 -6.1 -2.4 4.5 6.8
Gjeldsgrad -3.0 7.3 9.8 6.3
Total kapitalrentabilitet -32.1 -69.1 -35.8 10.0 26.0
Signatur
18.08.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex