Sorrisniva AS
Juridisk navn:  Sorrisniva AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78433378
Sorrisniva 20 Sorrisniva 20 Fax: 78433465
9518 Alta 9518 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 960704460
Aksjekapital: 702.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 4/17/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: alta friluftspark as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
2.32%
Resultat  
  
-51.54%
Egenkapital  
  
39.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.849.000 14.513.000 12.800.000 12.586.000 12.063.000
Resultat: 347.000 716.000 -492.000 44.000 1.198.000
Egenkapital: 886.000 634.000 106.000 406.000 401.000
Regnskap for  Sorrisniva AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.849.000 14.513.000 12.800.000 12.586.000 12.063.000
Driftskostnader -14.462.000 -13.753.000 -13.258.000 -12.507.000 -10.845.000
Driftsresultat 386.000 760.000 -457.000 79.000 1.218.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -36.000 -39.000 -23.000
Finans -39.000 -45.000 -35.000 -36.000 -20.000
Resultat før skatt 347.000 716.000 -492.000 44.000 1.198.000
Skattekostnad -94.000 -188.000 102.000 -39.000 -328.000
Årsresultat 253.000 528.000 -390.000 5.000 870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.827.000 1.708.000 1.825.000 1.786.000 1.379.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 2.665.000 3.113.000 2.446.000 2.008.000
Sum eiendeler 3.748.000 4.373.000 4.938.000 4.232.000 3.387.000
Sum opptjent egenkapital 184.000 -68.000 -596.000 -296.000 -301.000
Sum egenkapital 886.000 634.000 106.000 406.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 632.000 1.551.000 2.694.000 2.425.000 2.067.000
Sum kortsiktig gjeld 2.229.000 2.187.000 2.138.000 1.401.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 4.372.000 4.938.000 4.232.000 3.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.012.000 12.192.000 10.685.000 10.403.000 9.974.000
Andre inntekter 2.837.000 2.321.000 2.115.000 2.183.000 2.089.000
Driftsinntekter 14.849.000 14.513.000 12.800.000 12.586.000 12.063.000
Varekostnad -2.998.000 -3.128.000 -2.552.000 -2.863.000 -2.673.000
Lønninger -7.030.000 -6.383.000 -5.991.000 -5.382.000 -4.598.000
Avskrivning -466.000 -430.000 -463.000 -407.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.968.000 -3.812.000 -4.252.000 -3.855.000 -3.336.000
Driftskostnader -14.462.000 -13.753.000 -13.258.000 -12.507.000 -10.845.000
Driftsresultat 386.000 760.000 -457.000 79.000 1.218.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -40.000 -45.000 -36.000 -39.000 -23.000
Finans -39.000 -45.000 -35.000 -36.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 91.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 253.000 528.000 -390.000 5.000 870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 206.000 394.000 322.000 361.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 69.000 93.000 76.000 138.000 200.000
Driftsløsøre 1.505.000 1.276.000 1.222.000 1.300.000 791.000
Sum varige driftsmidler 1.575.000 1.369.000 1.298.000 1.437.000 991.000
Sum finansielle anleggsmidler 141.000 133.000 133.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 1.827.000 1.708.000 1.825.000 1.786.000 1.379.000
Varebeholdning 369.000 418.000 584.000 324.000 375.000
Kundefordringer 151.000 626.000 1.030.000 582.000 999.000
Andre fordringer 87.000 88.000 143.000 193.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 484.000 704.000 406.000 854.000 407.000
Sum omløpsmidler 1.921.000 2.665.000 3.113.000 2.446.000 2.008.000
Sum eiendeler 3.748.000 4.373.000 4.938.000 4.232.000 3.387.000
Sum opptjent egenkapital 184.000 -68.000 -596.000 -296.000 -301.000
Sum egenkapital 886.000 634.000 106.000 406.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 75.000 204.000 540.000 0 59.000
Sum langsiktig gjeld 632.000 1.551.000 2.694.000 2.425.000 2.067.000
Leverandørgjeld 586.000 419.000 413.000 446.000 143.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 565.000 558.000 471.000 320.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.002.000 1.006.000 714.000 636.000 499.000
Sum kortsiktig gjeld 2.229.000 2.187.000 2.138.000 1.401.000 919.000
Sum gjeld og egenkapital 3.747.000 4.372.000 4.938.000 4.232.000 3.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -308.000 478.000 975.000 1.045.000 1.089.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.5 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1.2 1.6 1.8
Soliditet 23.6 14.5 2.1 9.6 11.8
Resultatgrad 2.6 5.2 -3.6 0.6 10.1
Rentedekningsgrad 9.7 16.9 -12.7 2.1 53.1
Gjeldsgrad 3.2 5.9 45.6 9.4 7.4
Total kapitalrentabilitet 10.3 17.4 -9.2 1.9 36.0
Signatur
06.10.2010
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex