Spacegroup As
Juridisk navn:  Spacegroup As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90692896
Industrigata 36 Industrigata 36 Fax:
0357 Oslo 357 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993084077
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.31%
Resultat  
  
-16.93%
Egenkapital  
  
-61.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.730.000 11.540.000 16.062.000 18.666.000 9.899.000
Resultat: 800.000 963.000 941.000 3.862.000 271.000
Egenkapital: 1.202.000 3.108.000 2.324.000 2.845.000 -100.000
Regnskap for  Spacegroup As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.730.000 11.540.000 16.062.000 18.666.000 9.899.000
Driftskostnader -14.914.000 -10.697.000 -15.159.000 -14.714.000 -9.487.000
Driftsresultat 817.000 843.000 903.000 3.953.000 412.000
Finansinntekter 53.000 146.000 51.000 3.000 -1.000
Finanskostnader -70.000 -26.000 -14.000 -93.000 -141.000
Finans -17.000 120.000 37.000 -90.000 -142.000
Resultat før skatt 800.000 963.000 941.000 3.862.000 271.000
Skattekostnad -205.000 -180.000 -275.000 -917.000 0
Årsresultat 595.000 784.000 666.000 2.945.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 655.000 776.000 334.000 385.000
Sum omløpsmidler 7.287.000 5.535.000 5.370.000 6.680.000 2.293.000
Sum eiendeler 7.775.000 6.190.000 6.146.000 7.014.000 2.678.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 108.000 -676.000 1.950.000 -995.000
Sum egenkapital 1.202.000 3.108.000 2.324.000 2.845.000 -100.000
Sum langsiktig gjeld 313.000 444.000 530.000 10.000 674.000
Sum kortsiktig gjeld 6.260.000 2.639.000 3.293.000 4.159.000 2.105.000
Sum gjeld og egenkapital 7.775.000 6.191.000 6.147.000 7.014.000 2.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.730.000 11.540.000 15.842.000 18.794.000 10.004.000
Andre inntekter 0 0 220.000 -128.000 -105.000
Driftsinntekter 15.730.000 11.540.000 16.062.000 18.666.000 9.899.000
Varekostnad -4.694.000 -2.393.000 -4.040.000 -5.734.000 -3.185.000
Lønninger -7.519.000 -6.278.000 -7.798.000 -6.333.000 -4.392.000
Avskrivning -155.000 -170.000 -162.000 -137.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.546.000 -1.856.000 -3.159.000 -2.510.000 -1.838.000
Driftskostnader -14.914.000 -10.697.000 -15.159.000 -14.714.000 -9.487.000
Driftsresultat 817.000 843.000 903.000 3.953.000 412.000
Finansinntekter 53.000 146.000 51.000 3.000 -1.000
Finanskostnader -70.000 -26.000 -14.000 -93.000 -141.000
Finans -17.000 120.000 37.000 -90.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.187.000 0 0
Årsresultat 595.000 784.000 666.000 2.945.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 423.000 578.000 748.000 334.000 385.000
Sum varige driftsmidler 423.000 578.000 748.000 334.000 385.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 77.000 29.000 0 0
Sum anleggsmidler 488.000 655.000 776.000 334.000 385.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.833.000 2.392.000 4.198.000 5.102.000 1.662.000
Andre fordringer 256.000 201.000 150.000 198.000 78.000
Sum investeringer 0 0 19.000 0 0
Kasse, bank 2.080.000 2.901.000 986.000 1.381.000 553.000
Sum omløpsmidler 7.287.000 5.535.000 5.370.000 6.680.000 2.293.000
Sum eiendeler 7.775.000 6.190.000 6.146.000 7.014.000 2.678.000
Sum opptjent egenkapital 1.082.000 108.000 -676.000 1.950.000 -995.000
Sum egenkapital 1.202.000 3.108.000 2.324.000 2.845.000 -100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 21.000 0 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 16.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 313.000 444.000 530.000 10.000 674.000
Leverandørgjeld 1.491.000 555.000 287.000 770.000 401.000
Betalbar skatt 226.000 159.000 286.000 906.000 0
Skyldig offentlige avgifter 840.000 627.000 911.000 1.249.000 543.000
Utbytte 0 0 -1.187.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.703.000 1.298.000 1.810.000 1.219.000 1.119.000
Sum kortsiktig gjeld 6.260.000 2.639.000 3.293.000 4.159.000 2.105.000
Sum gjeld og egenkapital 7.775.000 6.191.000 6.147.000 7.014.000 2.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.027.000 2.896.000 2.077.000 2.521.000 188.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 1.6 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 2.1 1.6 1.6 1.1
Soliditet 15.5 50.2 37.8 40.6 -3.7
Resultatgrad 5.2 7.3 5.6 21.2 4.2
Rentedekningsgrad 11.7 32.4 64.5 42.5 2.9
Gjeldsgrad 5.5 1 1.6 1.5 -27.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 1 15.5 56.4 15.3
Signatur
06.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex