Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sparbygget AS
Juridisk navn:  Sparbygget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 939525823
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.37%
Resultat  
  
17.13%
Egenkapital  
  
12.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.987.000 1.941.000 2.069.000 2.069.000 1.831.000
Resultat: 1.504.000 1.284.000 1.296.000 1.264.000 973.000
Egenkapital: 8.936.000 7.959.000 7.164.000 6.373.000 5.611.000
Regnskap for  Sparbygget AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.987.000 1.941.000 2.069.000 2.069.000 1.831.000
Driftskostnader -395.000 -391.000 -402.000 -397.000 -389.000
Driftsresultat 1.592.000 1.550.000 1.665.000 1.672.000 1.441.000
Finansinntekter 9.000 6.000 4.000 11.000 9.000
Finanskostnader -97.000 -272.000 -374.000 -418.000 -477.000
Finans -88.000 -266.000 -370.000 -407.000 -468.000
Resultat før skatt 1.504.000 1.284.000 1.296.000 1.264.000 973.000
Skattekostnad -327.000 -289.000 -305.000 -303.000 -263.000
Årsresultat 1.177.000 995.000 991.000 961.000 710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.203.000 11.512.000 11.820.000 12.129.000 12.437.000
Sum omløpsmidler 588.000 472.000 354.000 486.000 571.000
Sum eiendeler 11.791.000 11.984.000 12.174.000 12.615.000 13.008.000
Sum opptjent egenkapital 7.446.000 6.469.000 5.674.000 4.883.000 4.122.000
Sum egenkapital 8.936.000 7.959.000 7.164.000 6.373.000 5.611.000
Sum langsiktig gjeld 2.106.000 3.394.000 4.363.000 5.582.000 6.829.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 631.000 647.000 660.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 11.792.000 11.984.000 12.174.000 12.615.000 13.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.970.000 1.938.000 2.036.000 2.075.000 1.818.000
Andre inntekter 17.000 3.000 32.000 -6.000 13.000
Driftsinntekter 1.987.000 1.941.000 2.069.000 2.069.000 1.831.000
Varekostnad -12.000 -12.000 -5.000 -22.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -308.000 -308.000 -308.000 -308.000 -308.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -71.000 -89.000 -67.000 -81.000
Driftskostnader -395.000 -391.000 -402.000 -397.000 -389.000
Driftsresultat 1.592.000 1.550.000 1.665.000 1.672.000 1.441.000
Finansinntekter 9.000 6.000 4.000 11.000 9.000
Finanskostnader -97.000 -272.000 -374.000 -418.000 -477.000
Finans -88.000 -266.000 -370.000 -407.000 -468.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 1.177.000 995.000 991.000 961.000 710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.199.000 11.507.000 11.816.000 12.124.000 12.432.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.199.000 11.507.000 11.816.000 12.124.000 12.432.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 11.203.000 11.512.000 11.820.000 12.129.000 12.437.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 26.000 28.000 28.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 564.000 446.000 326.000 458.000 571.000
Sum omløpsmidler 588.000 472.000 354.000 486.000 571.000
Sum eiendeler 11.791.000 11.984.000 12.174.000 12.615.000 13.008.000
Sum opptjent egenkapital 7.446.000 6.469.000 5.674.000 4.883.000 4.122.000
Sum egenkapital 8.936.000 7.959.000 7.164.000 6.373.000 5.611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 411.000 439.000 463.000 482.000 513.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.106.000 3.394.000 4.363.000 5.582.000 6.829.000
Leverandørgjeld 30.000 35.000 40.000 42.000 3.000
Betalbar skatt 355.000 313.000 323.000 334.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 83.000 84.000 83.000 72.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 80.000 0 0 0 46.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 631.000 647.000 660.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 11.792.000 11.984.000 12.174.000 12.615.000 13.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 -159.000 -293.000 -174.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.5 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.5 0.8 1.1
Soliditet 75.8 66.4 58.8 50.5 43.1
Resultatgrad 80.1 79.9 80.5 80.8 78.7
Rentedekningsgrad 16.4 5.7 4.5 4.0 3.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 1 13.7 13.3 11.1
Signatur
10.03.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2016
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex