Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sparebankstiftinga Fjaler
Juridisk navn:  Sparebankstiftinga Fjaler
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57829700
Postboks 23 Fax:
6961 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 995882949
Aksjekapital: 106.453.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2010
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
401.51%
Egenkapital  
  
1.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.316.000 1.060.000 2.788.000 2.196.000 2.071.000
Egenkapital: 132.233.000 130.117.000 133.382.000 131.919.000 131.040.000
Regnskap for  Sparebankstiftinga Fjaler
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -721.000 -688.000 -679.000 -738.000 -618.000
Driftsresultat -721.000 -689.000 -678.000 -739.000 -618.000
Finansinntekter 6.253.000 1.748.000 3.467.000 2.973.000 2.690.000
Finanskostnader -216.000 0 0 -38.000 -1.000
Finans 6.037.000 1.748.000 3.467.000 2.935.000 2.689.000
Resultat før skatt 5.316.000 1.060.000 2.788.000 2.196.000 2.071.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.316.000 1.060.000 2.788.000 2.196.000 2.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000
Sum omløpsmidler 33.483.000 29.018.000 29.429.000 27.796.000 26.853.000
Sum eiendeler 139.936.000 135.471.000 135.882.000 134.249.000 133.306.000
Sum opptjent egenkapital 25.780.000 23.664.000 26.929.000 25.466.000 24.587.000
Sum egenkapital 132.233.000 130.117.000 133.382.000 131.919.000 131.040.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.703.000 5.354.000 2.500.000 2.331.000 2.267.000
Sum gjeld og egenkapital 139.936.000 135.471.000 135.882.000 134.250.000 133.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -165.000 -164.000 -169.000 -183.000 -137.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -556.000 -524.000 -510.000 -555.000 -481.000
Driftskostnader -721.000 -688.000 -679.000 -738.000 -618.000
Driftsresultat -721.000 -689.000 -678.000 -739.000 -618.000
Finansinntekter 6.253.000 1.748.000 3.467.000 2.973.000 2.690.000
Finanskostnader -216.000 0 0 -38.000 -1.000
Finans 6.037.000 1.748.000 3.467.000 2.935.000 2.689.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.200.000 -4.325.000 -1.325.000 -1.317.000 -1.242.000
Årsresultat 5.316.000 1.060.000 2.788.000 2.196.000 2.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000
Sum anleggsmidler 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000 106.453.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 15.484.000 13.000.000 12.980.000 8.962.000 5.000.000
Kasse, bank 18.000.000 16.018.000 16.449.000 18.834.000 21.853.000
Sum omløpsmidler 33.483.000 29.018.000 29.429.000 27.796.000 26.853.000
Sum eiendeler 139.936.000 135.471.000 135.882.000 134.249.000 133.306.000
Sum opptjent egenkapital 25.780.000 23.664.000 26.929.000 25.466.000 24.587.000
Sum egenkapital 132.233.000 130.117.000 133.382.000 131.919.000 131.040.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 93.000 22.000 48.000 63.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 20.000 26.000 28.000 17.000
Utbytte -3.200.000 -4.325.000 -1.325.000 -1.317.000 -1.242.000
Annen kortsiktig gjeld 7.585.000 5.312.000 2.425.000 2.239.000 2.214.000
Sum kortsiktig gjeld 7.703.000 5.354.000 2.500.000 2.331.000 2.267.000
Sum gjeld og egenkapital 139.936.000 135.471.000 135.882.000 134.250.000 133.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.780.000 23.664.000 26.929.000 25.465.000 24.586.000
Likviditetsgrad 1 4.3 5.4 11.8 11.9 11.8
Likviditetsgrad 2 4.3 5.4 11.8 12.0 11.9
Soliditet 94.5 9 98.2 98.3 98.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.3 58.8 2072.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 0.8 2.1 1.7 1.6
Signatur
03.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
03.05.2013
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex