Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spawn Austevoll
Juridisk navn:  Spawn Austevoll
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Andreas Melingen Ørneset 2 C/O Andreas Melingen Ørneset 2 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 916814070
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/2016
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.87%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
40%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 2.000 39.000 39.000
Resultat: 2.000 0 17.000
Egenkapital: 21.000 15.000 15.000
Regnskap for  Spawn Austevoll
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.000 39.000 39.000
Driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftsresultat 2.000 0 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 0 17.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 17.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 5.000 0
Andre inntekter 2.000 34.000 39.000
Driftsinntekter 2.000 39.000 39.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftskostnader -1.000 -39.000 -22.000
Driftsresultat 2.000 0 17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 0 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 21.000 17.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 17.000 17.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum egenkapital 21.000 15.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 17.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 15.000 15.000
Likviditetsgrad 1 8.5 8.5
Likviditetsgrad 2 0 8.5 8.5
Soliditet 1 88.2 88.2
Resultatgrad 1 0 43.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.5 0 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex