Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Speaker Holding AS
Juridisk navn:  Speaker Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35999210
Gruveveien 2 Gruveveien 2 Fax: 35985610
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 835393542
Aksjekapital: 1.551.960 NOK
Etableringsdato: 12/7/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Skagerrak AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.74%
Resultat  
  
38.86%
Egenkapital  
  
9.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.656.000 5.904.000 5.261.000 5.305.000 5.156.000
Resultat: 10.080.000 7.259.000 6.043.000 6.198.000 24.227.000
Egenkapital: 95.513.000 87.482.000 85.828.000 85.316.000 83.257.000
Regnskap for  Speaker Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.656.000 5.904.000 5.261.000 5.305.000 5.156.000
Driftskostnader -2.194.000 -2.867.000 -2.481.000 -2.115.000 -2.498.000
Driftsresultat 4.463.000 3.037.000 2.780.000 3.190.000 2.658.000
Finansinntekter 5.655.000 4.885.000 3.562.000 3.327.000 22.257.000
Finanskostnader -38.000 -662.000 -299.000 -319.000 -688.000
Finans 5.617.000 4.223.000 3.263.000 3.008.000 21.569.000
Resultat før skatt 10.080.000 7.259.000 6.043.000 6.198.000 24.227.000
Skattekostnad -2.049.000 -1.605.000 -1.530.000 -1.640.000 -6.726.000
Årsresultat 8.031.000 5.654.000 4.512.000 4.559.000 17.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.101.000 44.731.000 50.291.000 53.233.000 54.496.000
Sum omløpsmidler 58.556.000 51.645.000 49.519.000 45.380.000 51.500.000
Sum eiendeler 99.657.000 96.376.000 99.810.000 98.613.000 105.996.000
Sum opptjent egenkapital 93.961.000 85.930.000 84.276.000 83.764.000 81.705.000
Sum egenkapital 95.513.000 87.482.000 85.828.000 85.316.000 83.257.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.375.000 8.236.000 8.791.000 9.343.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 6.519.000 5.746.000 4.506.000 13.396.000
Sum gjeld og egenkapital 99.657.000 96.376.000 99.810.000 98.613.000 105.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.678.000 4.608.000
Andre inntekter 1.978.000 1.226.000 583.000 627.000 548.000
Driftsinntekter 6.656.000 5.904.000 5.261.000 5.305.000 5.156.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Avskrivning -1.074.000 -1.230.000 -1.275.000 -1.294.000 -1.291.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.120.000 -1.620.000 -1.189.000 -804.000 -1.190.000
Driftskostnader -2.194.000 -2.867.000 -2.481.000 -2.115.000 -2.498.000
Driftsresultat 4.463.000 3.037.000 2.780.000 3.190.000 2.658.000
Finansinntekter 5.655.000 4.885.000 3.562.000 3.327.000 22.257.000
Finanskostnader -38.000 -662.000 -299.000 -319.000 -688.000
Finans 5.617.000 4.223.000 3.263.000 3.008.000 21.569.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -6.500.000
Årsresultat 8.031.000 5.654.000 4.512.000 4.559.000 17.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.003.000 36.240.000 41.800.000 44.742.000 46.005.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.003.000 36.240.000 41.800.000 44.742.000 46.005.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.097.000 8.490.000 8.490.000 8.490.000 8.490.000
Sum anleggsmidler 41.101.000 44.731.000 50.291.000 53.233.000 54.496.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 19.738.000 19.869.000 21.859.000 25.488.000 35.116.000
Sum investeringer 5.304.000 2.844.000 3.382.000 3.116.000 3.077.000
Kasse, bank 33.513.000 28.932.000 24.278.000 16.777.000 13.308.000
Sum omløpsmidler 58.556.000 51.645.000 49.519.000 45.380.000 51.500.000
Sum eiendeler 99.657.000 96.376.000 99.810.000 98.613.000 105.996.000
Sum opptjent egenkapital 93.961.000 85.930.000 84.276.000 83.764.000 81.705.000
Sum egenkapital 95.513.000 87.482.000 85.828.000 85.316.000 83.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.375.000 8.236.000 8.791.000 9.343.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.049.000 1.605.000 1.530.000 1.640.000 6.726.000
Skyldig offentlige avgifter 207.000 211.000 209.000 207.000 157.000
Utbytte 0 -4.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -6.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.887.000 703.000 7.000 159.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 4.144.000 6.519.000 5.746.000 4.506.000 13.396.000
Sum gjeld og egenkapital 99.657.000 96.376.000 99.810.000 98.613.000 105.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.412.000 45.126.000 43.773.000 40.874.000 38.104.000
Likviditetsgrad 1 14.1 7.9 8.6 10.1 3.8
Likviditetsgrad 2 14.1 7.9 8.6 10.1 3.9
Soliditet 95.8 90.8 8 86.5 78.5
Resultatgrad 67.1 51.4 52.8 60.1 51.6
Rentedekningsgrad 117.4 4.6 9.3 1 36.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.2 8.2 6.4 6.6 23.5
Signatur
26.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex