Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Speedwell As
Juridisk navn:  Speedwell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Henning Hansen Bjarne Skaus Vei 10 C/O Henning Hansen Bjarne Skaus Vei 10 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 898800652
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.11%
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-58.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 70.000 73.000 260.000 324.000 413.000
Resultat: -40.000 -16.000 3.000 87.000 -88.000
Egenkapital: -111.000 -70.000 -54.000 -57.000 -145.000
Regnskap for  Speedwell As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 70.000 73.000 260.000 324.000 413.000
Driftskostnader -110.000 -89.000 -257.000 -235.000 -500.000
Driftsresultat -40.000 -16.000 4.000 88.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -40.000 -16.000 3.000 87.000 -88.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -16.000 3.000 87.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 89.000 118.000 162.000 198.000 169.000
Sum eiendeler 89.000 118.000 162.000 198.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -92.000 -76.000 -79.000 -167.000
Sum egenkapital -111.000 -70.000 -54.000 -57.000 -145.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 199.000 188.000 216.000 256.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 88.000 118.000 162.000 199.000 169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 73.000 260.000 324.000 329.000
Andre inntekter 0 0 0 0 84.000
Driftsinntekter 70.000 73.000 260.000 324.000 413.000
Varekostnad -53.000 -52.000 -208.000 -196.000 -259.000
Lønninger -5.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -37.000 -49.000 -39.000 -241.000
Driftskostnader -110.000 -89.000 -257.000 -235.000 -500.000
Driftsresultat -40.000 -16.000 4.000 88.000 -87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -16.000 3.000 87.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kundefordringer 10.000 17.000 5.000 38.000 87.000
Andre fordringer 10.000 10.000 10.000 0 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 72.000 127.000 140.000 19.000
Sum omløpsmidler 89.000 118.000 162.000 198.000 169.000
Sum eiendeler 89.000 118.000 162.000 198.000 169.000
Sum opptjent egenkapital -133.000 -92.000 -76.000 -79.000 -167.000
Sum egenkapital -111.000 -70.000 -54.000 -57.000 -145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 1.000 12.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 2.000 9.000 9.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 186.000 206.000 235.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 188.000 216.000 256.000 314.000
Sum gjeld og egenkapital 88.000 118.000 162.000 199.000 169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -110.000 -70.000 -54.000 -58.000 -145.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.6 0.8 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.5
Soliditet -126.1 -59.3 -33.3 -28.6 -85.8
Resultatgrad -57.1 -21.9 1.5 27.2 -21.1
Rentedekningsgrad 4.0 88.0 -87.0
Gjeldsgrad -1.8 -2.7 -4.0 -4.5 -2.2
Total kapitalrentabilitet -45.5 -13.6 2.5 44.2 -51.5
Signatur
17.03.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex