Speranza Film AS
Juridisk navn:  Speranza Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90144391
St. Halvards Gate 12 St. Halvards Gate 12A Fax: 22822471
0192 Oslo 192 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974389444
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.98%
Resultat  
  
-210.39%
Egenkapital  
  
-13.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.261.000 4.964.000 9.876.000 6.318.000 7.122.000
Resultat: -255.000 231.000 585.000 2.682.000 30.000
Egenkapital: 1.367.000 1.573.000 2.600.000 2.162.000 195.000
Regnskap for  Speranza Film AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.261.000 4.964.000 9.876.000 6.318.000 7.122.000
Driftskostnader -5.515.000 -4.734.000 -9.289.000 -3.636.000 -7.094.000
Driftsresultat -254.000 230.000 586.000 2.681.000 28.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -255.000 231.000 585.000 2.682.000 30.000
Skattekostnad 49.000 -58.000 -147.000 -715.000 -17.000
Årsresultat -206.000 173.000 439.000 1.967.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 20.000 33.000 42.000 89.000
Sum omløpsmidler 4.999.000 5.038.000 7.184.000 10.147.000 7.088.000
Sum eiendeler 5.050.000 5.058.000 7.217.000 10.189.000 7.177.000
Sum opptjent egenkapital 1.267.000 1.473.000 2.500.000 2.062.000 95.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.573.000 2.600.000 2.162.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.684.000 3.485.000 4.617.000 8.028.000 6.982.000
Sum gjeld og egenkapital 5.051.000 5.058.000 7.217.000 10.190.000 7.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 853.000 1.059.000 1.686.000 4.789.000 780.000
Andre inntekter 4.407.000 3.905.000 8.189.000 1.528.000 6.341.000
Driftsinntekter 5.261.000 4.964.000 9.876.000 6.318.000 7.122.000
Varekostnad -4.763.000 -3.578.000 -7.950.000 -2.723.000 -6.662.000
Lønninger -215.000 -649.000 -805.000 -312.000 -108.000
Avskrivning -18.000 -5.000 -7.000 -9.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -519.000 -502.000 -527.000 -592.000 -317.000
Driftskostnader -5.515.000 -4.734.000 -9.289.000 -3.636.000 -7.094.000
Driftsresultat -254.000 230.000 586.000 2.681.000 28.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 1.000 -1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -206.000 173.000 439.000 1.967.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 2.000 9.000 12.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 18.000 23.000 30.000 40.000
Sum varige driftsmidler 0 18.000 23.000 30.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 20.000 33.000 42.000 89.000
Varebeholdning 1.030.000 1.961.000 2.641.000 5.995.000 4.566.000
Kundefordringer 1.265.000 267.000 60.000 227.000 61.000
Andre fordringer 1.304.000 176.000 238.000 144.000 1.069.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.399.000 2.633.000 4.245.000 3.780.000 1.392.000
Sum omløpsmidler 4.999.000 5.038.000 7.184.000 10.147.000 7.088.000
Sum eiendeler 5.050.000 5.058.000 7.217.000 10.189.000 7.177.000
Sum opptjent egenkapital 1.267.000 1.473.000 2.500.000 2.062.000 95.000
Sum egenkapital 1.367.000 1.573.000 2.600.000 2.162.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 32.000 42.000 433.000 306.000
Betalbar skatt 0 51.000 144.000 678.000 0
Skyldig offentlige avgifter 222.000 134.000 259.000 99.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.436.000 3.267.000 4.171.000 6.818.000 6.557.000
Sum kortsiktig gjeld 3.684.000 3.485.000 4.617.000 8.028.000 6.982.000
Sum gjeld og egenkapital 5.051.000 5.058.000 7.217.000 10.190.000 7.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.315.000 1.553.000 2.567.000 2.119.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1 0.5 0.4
Soliditet 27.1 31.1 3 21.2 2.7
Resultatgrad -4.8 4.6 5.9 42.4 0.4
Rentedekningsgrad 1 146.5 2 30.0
Gjeldsgrad 2.7 2.2 1.8 3.7 35.8
Total kapitalrentabilitet 4.6 8.2 26.3 0.4
Signatur
24.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
LENA FAYE-LUND SANDVIK
Prokurister
24.09.2013
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex