Sperre AS
Juridisk navn:  Sperre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35025000
Merdevegen 1 Merdevegen 1 Fax: 35025120
3676 Notodden 3676 Notodden
Fylke: Kommune:
Telemark Notodden
Org.nr: 947063405
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 5/3/1988 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mastrans as
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Haugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.52%
Resultat  
  
21.03%
Egenkapital  
  
50.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 97.935.000 100.464.000 59.078.000 89.411.000 58.956.000
Resultat: 23.539.000 19.449.000 13.328.000 19.627.000 6.813.000
Egenkapital: 53.951.000 35.744.000 21.118.000 10.223.000 14.472.000
Regnskap for  Sperre AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 97.935.000 100.464.000 59.078.000 89.411.000 58.956.000
Driftskostnader -74.157.000 -81.432.000 -46.093.000 -70.127.000 -52.324.000
Driftsresultat 23.778.000 19.032.000 12.985.000 19.283.000 58.956.000
Finansinntekter 409.000 501.000 408.000 506.000 404.000
Finanskostnader -648.000 -84.000 -65.000 -162.000 -222.000
Finans -239.000 417.000 343.000 344.000 182.000
Resultat før skatt 23.539.000 19.449.000 13.328.000 19.627.000 6.813.000
Skattekostnad -5.333.000 -4.823.000 -3.390.000 -5.331.000 -1.854.000
Årsresultat 18.207.000 14.626.000 9.938.000 14.296.000 4.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.758.000 6.696.000 6.472.000 8.905.000 7.049.000
Sum omløpsmidler 59.284.000 42.958.000 29.308.000 40.376.000 24.661.000
Sum eiendeler 68.042.000 49.654.000 35.780.000 49.281.000 31.710.000
Sum opptjent egenkapital 53.451.000 35.244.000 20.618.000 9.723.000 13.972.000
Sum egenkapital 53.951.000 35.744.000 21.118.000 10.223.000 14.472.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 0 253.000 0 2.411.000
Sum kortsiktig gjeld 13.523.000 13.909.000 14.409.000 39.059.000 23.711.000
Sum gjeld og egenkapital 68.042.000 49.653.000 35.780.000 49.282.000 40.594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.670.000 93.215.000 50.847.000 81.885.000 50.859.000
Andre inntekter 1.265.000 7.249.000 8.232.000 7.526.000 8.096.000
Driftsinntekter 97.935.000 100.464.000 59.078.000 89.411.000 58.956.000
Varekostnad -57.904.000 -49.578.000 -26.828.000 -40.756.000 -33.402.000
Lønninger -16.079.000 -13.396.000 -9.377.000 -12.893.000 -10.344.000
Avskrivning -1.937.000 -1.336.000 -1.304.000 -1.118.000 -1.036.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.599.000 -13.559.000 -12.033.000 -12.611.000 -11.102.000
Driftskostnader -74.157.000 -81.432.000 -46.093.000 -70.127.000 -52.324.000
Driftsresultat 23.778.000 19.032.000 12.985.000 19.283.000 58.956.000
Finansinntekter 409.000 501.000 408.000 506.000 404.000
Finanskostnader -648.000 -84.000 -65.000 -162.000 -222.000
Finans -239.000 417.000 343.000 344.000 182.000
Konsernbidrag 0 0 0 -46.000 -3.321.000
Utbytte 0 0 0 -18.500.000 0
Årsresultat 18.207.000 14.626.000 9.938.000 14.296.000 4.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.058.000 5.116.000 2.823.000 839.000 1.417.000
Fast eiendom 0 0 0 3.932.000 3.884.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.701.000 1.580.000 3.649.000 4.134.000 1.748.000
Sum varige driftsmidler 1.701.000 1.580.000 3.649.000 8.066.000 5.633.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.758.000 6.696.000 6.472.000 8.905.000 7.049.000
Varebeholdning 20.847.000 10.485.000 14.048.000 7.254.000 8.884.000
Kundefordringer 17.220.000 16.454.000 6.269.000 10.252.000 13.136.000
Andre fordringer 178.000 508.000 130.000 834.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.038.000 15.510.000 8.862.000 21.915.000 11.435.000
Sum omløpsmidler 59.284.000 42.958.000 29.308.000 40.376.000 24.661.000
Sum eiendeler 68.042.000 49.654.000 35.780.000 49.281.000 31.710.000
Sum opptjent egenkapital 53.451.000 35.244.000 20.618.000 9.723.000 13.972.000
Sum egenkapital 53.951.000 35.744.000 21.118.000 10.223.000 14.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 568.000 0 253.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.199.000 62.000 4.603.000
Sum langsiktig gjeld 568.000 0 253.000 0 2.411.000
Leverandørgjeld 3.132.000 2.633.000 3.457.000 3.547.000 4.067.000
Betalbar skatt 4.665.000 4.622.000 2.136.000 5.318.000 412.000
Skyldig offentlige avgifter 1.989.000 2.559.000 1.440.000 1.061.000 1.826.000
Utbytte 0 0 0 -18.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.736.000 4.095.000 5.178.000 10.571.000 12.803.000
Sum kortsiktig gjeld 13.523.000 13.909.000 14.409.000 39.059.000 23.711.000
Sum gjeld og egenkapital 68.042.000 49.653.000 35.780.000 49.282.000 40.594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.761.000 29.049.000 14.899.000 1.317.000 950.000
Likviditetsgrad 1 4.4 3.1 2 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 2.8 2.3 1.1 0.9 0.7
Soliditet 79.3 7 5 20.7 35.7
Resultatgrad 24.3 18.9 2 21.6 100.0
Rentedekningsgrad 36.7 226.6 199.8 122.2 267.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 3.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 35.5 39.3 37.4 40.2 146.2
Signatur
22.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex