Sperre Holding AS
Juridisk navn:  Sperre Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90686827
Postboks 555 Leirvågdalen 40 Fax:
6001 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 988545430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/9/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.18%
Egenkapital  
  
-15.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -11.000 39.000 -8.000 -9.000
Egenkapital: 71.000 84.000 94.000 56.000 64.000
Regnskap for  Sperre Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 48.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 46.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -13.000 -11.000 39.000 -8.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -11.000 39.000 -8.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 10.000 135.000 135.000
Sum omløpsmidler 149.000 162.000 188.000 24.000 32.000
Sum eiendeler 174.000 187.000 198.000 159.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -16.000 -6.000 -44.000 -36.000
Sum egenkapital 71.000 84.000 94.000 56.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 187.000 197.000 159.000 167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Driftskostnader -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Driftsresultat -11.000 -9.000 -8.000 -7.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 48.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -2.000 46.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -11.000 39.000 -8.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 10.000 135.000 135.000
Sum anleggsmidler 25.000 25.000 10.000 135.000 135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 162.000 188.000 24.000 32.000
Sum omløpsmidler 149.000 162.000 188.000 24.000 32.000
Sum eiendeler 174.000 187.000 198.000 159.000 167.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 -16.000 -6.000 -44.000 -36.000
Sum egenkapital 71.000 84.000 94.000 56.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 187.000 197.000 159.000 167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000 59.000 85.000 -79.000 -71.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.8 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.8 0.3 0.4
Soliditet 40.8 44.9 47.7 35.2 38.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.5 -4.5 -7.0 -8.0
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.1 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -6.3 -4.8 20.3 -4.4 -4.8
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex