Sperrefish As
Juridisk navn:  Sperrefish As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70102700
Fax: 70102710
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 948413302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-88.44%
Egenkapital  
  
0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 9.037.000 78.190.000 -137.000 4.000 8.206.000
Egenkapital: 111.000.000 110.227.000 39.788.000 46.000 47.833.000
Regnskap for  Sperrefish As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -56.000 -40.000 -31.000 0 -68.000
Driftsresultat -56.000 -40.000 -31.000 0 -68.000
Finansinntekter 23.702.000 79.317.000 0 4.000 8.381.000
Finanskostnader -14.609.000 -1.087.000 -106.000 0 -107.000
Finans 9.093.000 78.230.000 -106.000 4.000 8.274.000
Resultat før skatt 9.037.000 78.190.000 -137.000 4.000 8.206.000
Skattekostnad -265.000 248.000 34.000 0 -21.000
Årsresultat 8.772.000 78.438.000 -103.000 4.000 8.185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.879.000 138.474.000 80.354.000 0 50.337.000
Sum omløpsmidler 22.245.000 20.000.000 43.000 4.000 8.423.000
Sum eiendeler 176.124.000 158.474.000 80.397.000 4.000 58.760.000
Sum opptjent egenkapital 110.970.000 110.197.000 39.758.000 46.000 47.803.000
Sum egenkapital 111.000.000 110.227.000 39.788.000 46.000 47.833.000
Sum langsiktig gjeld 32.000.000 0 4.608.000 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 33.124.000 48.247.000 36.000.000 9.000 10.906.000
Sum gjeld og egenkapital 176.124.000 158.474.000 80.396.000 55.000 58.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -40.000 -31.000 0 -68.000
Driftskostnader -56.000 -40.000 -31.000 0 -68.000
Driftsresultat -56.000 -40.000 -31.000 0 -68.000
Finansinntekter 23.702.000 79.317.000 0 4.000 8.381.000
Finanskostnader -14.609.000 -1.087.000 -106.000 0 -107.000
Finans 9.093.000 78.230.000 -106.000 4.000 8.274.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -6.000 -4.000.000
Årsresultat 8.772.000 78.438.000 -103.000 4.000 8.185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 265.000 17.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 153.879.000 138.209.000 80.337.000 0 50.337.000
Sum anleggsmidler 153.879.000 138.474.000 80.354.000 0 50.337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 22.245.000 20.000.000 0 4.000 8.381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 43.000 0 42.000
Sum omløpsmidler 22.245.000 20.000.000 43.000 4.000 8.423.000
Sum eiendeler 176.124.000 158.474.000 80.397.000 4.000 58.760.000
Sum opptjent egenkapital 110.970.000 110.197.000 39.758.000 46.000 47.803.000
Sum egenkapital 111.000.000 110.227.000 39.788.000 46.000 47.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000.000 0 4.608.000 0 21.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -6.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 33.124.000 48.247.000 36.000.000 9.000 10.906.000
Sum kortsiktig gjeld 33.124.000 48.247.000 36.000.000 9.000 10.906.000
Sum gjeld og egenkapital 176.124.000 158.474.000 80.396.000 55.000 58.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.879.000 -28.247.000 -35.957.000 -5.000 -2.483.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0 0.5 0.8
Soliditet 6 69.6 49.5 83.6 81.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 77.7
Gjeldsgrad 0.6 0.4 1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.4 5 7.3 14.1
Signatur
03.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex