Spesialistgruppen Gastro AS
Juridisk navn:  Spesialistgruppen Gastro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55980160
C/O Christen Bang Bjørnenga 62 Kanalveien 64 Fax: 55980161
1364 Fornebu 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980493628
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.98%
Resultat  
  
-90.6%
Egenkapital  
  
13.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.000 6.196.000 6.823.000 6.889.000 6.969.000
Resultat: 632.000 6.723.000 2.191.000 3.595.000 1.918.000
Egenkapital: 4.987.000 4.390.000 1.699.000 4.110.000 4.233.000
Regnskap for  Spesialistgruppen Gastro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.000 6.196.000 6.823.000 6.889.000 6.969.000
Driftskostnader 79.000 -3.994.000 -4.318.000 -4.053.000 -4.953.000
Driftsresultat 80.000 2.201.000 2.506.000 2.837.000 2.016.000
Finansinntekter 643.000 4.545.000 12.000 759.000 -80.000
Finanskostnader -92.000 -22.000 -328.000 0 -18.000
Finans 551.000 4.523.000 -316.000 759.000 -98.000
Resultat før skatt 632.000 6.723.000 2.191.000 3.595.000 1.918.000
Skattekostnad -35.000 -532.000 -602.000 -719.000 -551.000
Årsresultat 597.000 6.191.000 1.589.000 2.877.000 1.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 300.000 306.000 309.000
Sum omløpsmidler 5.266.000 8.129.000 4.731.000 5.382.000 5.142.000
Sum eiendeler 5.266.000 8.129.000 5.031.000 5.688.000 5.451.000
Sum opptjent egenkapital 4.887.000 4.290.000 1.599.000 4.010.000 4.133.000
Sum egenkapital 4.987.000 4.390.000 1.699.000 4.110.000 4.233.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 3.739.000 3.333.000 1.579.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 5.266.000 8.129.000 5.032.000 5.689.000 5.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 6.194.000 6.600.000 6.887.000 6.847.000
Andre inntekter 0 1.000 223.000 3.000 122.000
Driftsinntekter 1.000 6.196.000 6.823.000 6.889.000 6.969.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 167.000 -1.524.000 -1.342.000 -1.243.000 -1.229.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -2.470.000 -2.976.000 -2.810.000 -3.724.000
Driftskostnader 79.000 -3.994.000 -4.318.000 -4.053.000 -4.953.000
Driftsresultat 80.000 2.201.000 2.506.000 2.837.000 2.016.000
Finansinntekter 643.000 4.545.000 12.000 759.000 -80.000
Finanskostnader -92.000 -22.000 -328.000 0 -18.000
Finans 551.000 4.523.000 -316.000 759.000 -98.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.500.000 -4.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Årsresultat 597.000 6.191.000 1.589.000 2.877.000 1.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 0 0 300.000 306.000 309.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.300.000 6.000 5.000 233.000
Sum investeringer 5.215.000 4.809.000 3.942.000 3.684.000 3.812.000
Kasse, bank 51.000 1.019.000 783.000 1.693.000 1.097.000
Sum omløpsmidler 5.266.000 8.129.000 4.731.000 5.382.000 5.142.000
Sum eiendeler 5.266.000 8.129.000 5.031.000 5.688.000 5.451.000
Sum opptjent egenkapital 4.887.000 4.290.000 1.599.000 4.010.000 4.133.000
Sum egenkapital 4.987.000 4.390.000 1.699.000 4.110.000 4.233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 30.000 9.000 11.000
Betalbar skatt 35.000 532.000 596.000 716.000 547.000
Skyldig offentlige avgifter 0 117.000 120.000 108.000 108.000
Utbytte 0 -3.500.000 -4.000.000 -3.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 243.000 587.000 586.000 746.000 552.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000 3.739.000 3.333.000 1.579.000 1.218.000
Sum gjeld og egenkapital 5.266.000 8.129.000 5.032.000 5.689.000 5.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.987.000 4.390.000 1.398.000 3.803.000 3.924.000
Likviditetsgrad 1 18.9 2.2 1.4 3.4 4.2
Likviditetsgrad 2 18.9 2.2 1.4 3.4 4.3
Soliditet 94.7 5 33.8 72.2 77.7
Resultatgrad 8 35.5 36.7 41.2 28.9
Rentedekningsgrad 0.9 1 7.6 107.6
Gjeldsgrad 0.1 0.9 2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.7 8 5 63.2 35.5
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex