Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Spill Universet Da
Juridisk navn:  Spill Universet Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haukanes 62 Haukanes 62 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 919146656
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/1/2017 1
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.63%
Resultat  
  
-2200%
Egenkapital  
  
-2300%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 9.000 19.000
Resultat: -46.000 -2.000
Egenkapital: -48.000 -2.000
Regnskap for  Spill Universet Da
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 9.000 19.000
Driftskostnader -55.000 -21.000
Driftsresultat -46.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -46.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -46.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 68.000
Sum eiendeler 22.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -2.000
Sum egenkapital -48.000 -2.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 19.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 9.000 19.000
Varekostnad 0 -72.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -4.000
Driftskostnader -55.000 -21.000
Driftsresultat -46.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -46.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 55.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 13.000
Sum omløpsmidler 22.000 68.000
Sum eiendeler 22.000 68.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -2.000
Sum egenkapital -48.000 -2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 70.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 68.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -218.2 -2.9
Resultatgrad -511.1 -10.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.5
Total kapitalrentabilitet -209.1 -2.9
Signatur
20.06.2017
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex