Spilleriet Gjettum As
Juridisk navn:  Spilleriet Gjettum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67545346
Eyvind Lyches Vei 23A Eyvind Lyches Vei 23A Fax:
1338 Sandvika 1338 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983522467
Aksjekapital: 2.185.007 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/3/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.82%
Resultat  
  
36.02%
Egenkapital  
  
-7.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.217.000 2.354.000 2.168.000 2.541.000 2.190.000
Resultat: -222.000 -347.000 -553.000 -62.000 -105.000
Egenkapital: 2.185.000 2.360.000 2.366.000 2.298.000 2.350.000
Regnskap for  Spilleriet Gjettum As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.217.000 2.354.000 2.168.000 2.541.000 2.190.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.698.000 -2.719.000 -2.599.000 -2.299.000
Driftsresultat -219.000 -344.000 -551.000 -58.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -5.000 -2.000
Finans -3.000 -4.000 -3.000 -4.000 4.000
Resultat før skatt -222.000 -347.000 -553.000 -62.000 -105.000
Skattekostnad 47.000 77.000 128.000 10.000 22.000
Årsresultat -175.000 -270.000 -425.000 -52.000 -83.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.534.000 1.787.000 416.000 202.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 1.364.000 1.666.000 2.520.000 2.811.000
Sum eiendeler 2.790.000 2.898.000 3.453.000 2.936.000 3.013.000
Sum opptjent egenkapital -941.000 -1.532.000 -4.534.000 -3.684.000 -3.582.000
Sum egenkapital 2.185.000 2.360.000 2.366.000 2.298.000 2.350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 604.000 538.000 1.088.000 638.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 2.789.000 2.132.000 1.187.000 1.094.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 3.000 20.000 25.000
Andre inntekter 2.216.000 2.354.000 2.165.000 2.521.000 2.166.000
Driftsinntekter 2.217.000 2.354.000 2.168.000 2.541.000 2.190.000
Varekostnad 0 0 -3.000 -15.000 -21.000
Lønninger -1.337.000 -1.461.000 -1.528.000 -1.320.000 -1.379.000
Avskrivning 0 0 0 -49.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 -90.000 0
Andre driftskostnader -1.099.000 -1.237.000 -1.188.000 -1.125.000 -838.000
Driftskostnader -2.436.000 -2.698.000 -2.719.000 -2.599.000 -2.299.000
Driftsresultat -219.000 -344.000 -551.000 -58.000 -109.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -5.000 -2.000
Finans -3.000 -4.000 -3.000 -4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -175.000 -270.000 -425.000 -52.000 -83.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 19.000 25.000 53.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 139.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.418.000 1.514.000 1.762.000 363.000 20.000
Sum anleggsmidler 1.485.000 1.534.000 1.787.000 416.000 202.000
Varebeholdning 2.000 5.000 5.000 9.000 6.000
Kundefordringer 80.000 87.000 67.000 104.000 50.000
Andre fordringer 368.000 361.000 654.000 1.402.000 1.419.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 855.000 910.000 939.000 1.006.000 1.337.000
Sum omløpsmidler 1.305.000 1.364.000 1.666.000 2.520.000 2.811.000
Sum eiendeler 2.790.000 2.898.000 3.453.000 2.936.000 3.013.000
Sum opptjent egenkapital -941.000 -1.532.000 -4.534.000 -3.684.000 -3.582.000
Sum egenkapital 2.185.000 2.360.000 2.366.000 2.298.000 2.350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 293.000 121.000 589.000 264.000 465.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 79.000 80.000 56.000 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 337.000 418.000 317.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 538.000 1.088.000 638.000 663.000
Sum gjeld og egenkapital 2.789.000 2.132.000 1.187.000 1.094.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 701.000 826.000 578.000 1.882.000 2.148.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 1.5 3.9 4.2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.5 1.5 4.0 4.3
Soliditet 78.3 81.4 68.5 78.3 78.0
Resultatgrad -9.9 -14.6 -25.4 -2.3 -5.0
Rentedekningsgrad -183.7 -11.4 -51.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.9 -11.9 -1.9 -3.4
Signatur
24.10.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex