Spiral Holding AS
Juridisk navn:  Spiral Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22143644
Smestadveien 8D Smestadveien 8D Fax:
0376 Oslo 376 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915070256
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/6/1963 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-500%
Egenkapital  
  
-1.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 2.000 -7.000 0 -4.000
Egenkapital: 348.000 355.000 353.000 360.000 361.000
Regnskap for  Spiral Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 11.000 1.000 8.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 11.000 1.000 8.000 5.000
Resultat før skatt -8.000 2.000 -7.000 0 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 2.000 -7.000 0 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum omløpsmidler 291.000 308.000 297.000 304.000 305.000
Sum eiendeler 350.000 367.000 356.000 363.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 255.000 253.000 260.000 261.000
Sum egenkapital 348.000 355.000 353.000 360.000 361.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 12.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 367.000 356.000 363.000 364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 11.000 1.000 8.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 11.000 1.000 8.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 2.000 -7.000 0 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kasse, bank 191.000 208.000 197.000 204.000 205.000
Sum omløpsmidler 291.000 308.000 297.000 304.000 305.000
Sum eiendeler 350.000 367.000 356.000 363.000 364.000
Sum opptjent egenkapital 248.000 255.000 253.000 260.000 261.000
Sum egenkapital 348.000 355.000 353.000 360.000 361.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 12.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 12.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 367.000 356.000 363.000 364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000 296.000 294.000 301.000 302.000
Likviditetsgrad 1 9 25.7 9 101.3 101.7
Likviditetsgrad 2 9 25.7 9 101.4 101.7
Soliditet 99.1 96.7 99.2 99.2 99.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.0 -0.8
Signatur
12.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex